Filters (4 )
Download Results
2,302 research outcomes, page 1 of 231
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjellemyr, Ida;
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Avhandlingen er en del av paraplyprosjektet ”Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark”, som har til hensikt å se på ulike prosesser som kan lede til frafall eller gjennomføring i skolen. Denne avhandlingen tar utgangspunkt i ungdommers fortellinger om idrett og ...

 • publication . Bachelor thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjerkreim, Hilde; Formo, Frøydis; Myrtveit, Irene; Lauritsen, Kari Marie; Rafdal, Cecilie Marie; Aase, Helene;

  1. mars 2009 reiste vi til Tanzania for å utføre vår bacheloroppgave. Vi er den fjerde studentgruppa fra HiBu som har praktisert humanitært arbeid ved Haydom Lutheran Hospital (HLH). I likhet med tidligere prosjektgrupper har vi utført refraksjoner og arbeid på verksted...

 • publication . Research . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg;
  Publisher: Telemarksforsking

  Hvordan er veksten i Vestre Toten sammenliknet med andre regioner i landet? Og hva er årsaken til den utviklingen vi har sett i Vestre Toten? Og hva skal til for at Vestre Toten skal få en høyere vekst? Det er de spørsmålene vi håper å svare på i denne rapporten. Vestre...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Damsgaard, Hilde Larsen;
  Publisher: Utdanningsforbundet

  Å tilpasse undervisningen slik at mange - for ikke å si alle - kommer med, er en stor utfordring. I denne artikkelen drøftes vurdering, og det fremmes en rekke forslag til en mer inkluderende undervisning

 • publication . Article . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eide, Ketil;
  Publisher: Norsk senter for barneforskning
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fuglestad, Cathrine;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  «Hvordan kan «genuine erfaringer» bidra til at dybdelæring kan oppstå i kunstfaglige prosesser? Med Fagfornyelsen høsten 2020 introduseres dybdelæring som nytt begrep i læreplanen. Gjennom avhandlingen ville jeg skape innsikt i hvordan dybdelæring kan forstås og oppstå ...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grasmo, Merete;
  Publisher: Høgskolen i Vestfold

  Temaet for denne oppgaven er familieterapeuters arbeid på familiekontor med konfliktfylte foreldresamarbeidssaker. Målet for min undersøkelse er to – delt- Jeg ønsker bidra til økt forståelse og kunnskap om hvordan terapeutene arbeider med disse sakene. Jeg ønsker også ...

 • publication . Research . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Groven, Trine Riis; Støren, Helge;
  Publisher: Telemarksforsking
 • publication . Research . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hjelseth, Anja;
  Publisher: Telemarksforsking

  Som en av Teater Ibsens eiere, har Vestfold fylkeskommune bedt om at teateret etablerer et senter for produksjon av barne- og ungdomsteater i Vestfold. Dette notatet vurderer kostnader knyttet til en slik etablering.

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kastdalen, Leif; Hjeltnes, Arne;
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  ENGLISH SUMMARY: This study highlights the benefits of carrying out an optimization of the analytical process in land cover mapping from satellite data. The report describes the optimization of the different steps in a mapping project, establishment of ground truth, dat...

2,302 research outcomes, page 1 of 231