Download Results
7 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fride Lindstøl;

  <jats:p>I denne artikkelen settes søkelyset på norsk lærerutdanning og på et arbeid med å utvikle et profesjonsverksted hvor sammenheng mellom teoretiske og praktiske perspektiver i utdanningen kan utforskes og drøftes. Profesjonsverksted kan forklares som en læringsare...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Raymond Bjuland; Nina Helgevold; Elaine Munthe;
  Publisher: University of Oslo

  <p>Søkelyset settes her på norsk lærerutdanning og på grunnskolelærerstudenters veiledningssamtaler i praksisopplæring hvor Lesson Study ble innført som arbeidsmetode. Analysen fra studentenes veiledningssamtaler forsøker å identifisere muligheter og begrensninger ved i...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pål Lagestad;
  Publisher: Universitetet i Oslo

  <jats:p>Forskning peker på at kroppsøvingsfaget i den norske skolen synes å være en arena som flere gutter enn jenter finner attraktiv. Vi vet imidlertid lite om hvor-dan dette gir seg utslag i karakteren i kroppsøving. Ved hjelp av data ved-rørende alle de 6928 elevene...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tuva Bjørkvold;
  Publisher: Acta Didactica Norge

  <p class="ADNOsammendrag">Sakpreget skriving i skolen bærer ofte preg av avskrift og har læreren som eneste mottaker. I denne artikkelen vises en annen praksis, der elevene gjør stoffet til sitt, fordi de har noen andre enn læreren å skrive til. I denne studien analyser...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristine Høeg Karlsen;

  <jats:p>Tilbakemeldinger er sentralt for pedagogiske prosesser i høyere utdanning, og er en viktig komponent i vurdering med hensyn på læring. Imidlertid dokumenterer en rekke studier at studenter ikke er helt fornøyde med kvaliteten på tilbakemeldingene fra veilederne ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brekke, May Britt Revheim; Eide, Marianne Leikvoll;
  Publisher: Universitetet i Oslo

  <jats:p>Denne artikkelen retter oppmerksomheten mot hvordan refleksjon og transformasjon kan fremmes gjennom praksisfortellingen som en studentaktiv læringsform i pedagogikkundervisningen i lærerutdanningen. I arbeidet med praksisfortellingen bryter vi med en tradisjone...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingfrid Veka; Hege Wergedahl; Asle Holteh;

  Denne artikkelen setter sokelyset pa hvordan laerere operasjonaliserer faget mat og helse pa barnetrinnet. Studien er en sammenlignende kasusstudie pa tre fulldelte barneskoler. Datainnsamlingen ble gjennomfort pa 6. trinn pa hver skole og fulgte samme struktur: forst o...

7 research outcomes, page 1 of 1
Last index information