Filters (4 )
Download Results
2,117 research outcomes, page 1 of 212
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Melingen, Maria Storebø; Storebø, Tonje;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Finance Hensikten med denne oppgaven er å gi en presentasjon rundt emnet regnskapsmanipulering ut i fra en caseorientert tilnærming. Teoridelen innleder med å definere generell regnskapsteori. Regnskapsmanipulering blir kronologisk presentert med moti...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rød, Guri Erga;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management De siste årene har fokuset knyttet til styring av operasjonell risiko i finansnæringen økt. I januar 2007 ble det innført en ny kapitalforskrift som inneholdt krav til beregning av regulatorisk kapital for operasjonell risiko. I tilleg...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sunde, Hege Kristin Kjærvoll; Ness, Silje Yvonne;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk Management and societal safety Denne masteroppgaven har som utgangspunkt å se på om, og i så tilfelle hvordan, erfaringen gjort på taktisk nivå blir overført til det strategiske nivået i Rogaland politidistrikt. På bakgrunn av de senere års store...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Grethe Moéll;
  Publisher: Stavanger: Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum

  Oppdragsgiver: Statens vegvesen - Region Vest I denne rapporten presenteres resultatene som fremkom under utgravingen Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger (AM) foretok på Lunde, Hundvåg på gnr. 4 i Stavanger kommune sommeren 2013. Bakgrunnen for utgravingen er ...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Trengereid, Siw Klemetsen;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Formålet med denne studien er å få kunnskap om elevenes opplevelse av undervisning av akademisk vokabular i teorifagene på skolen, for å få bedre forståelse og innsikt til å forbedre undervisning og opplæring. Prosjektets hovedproble...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Østerhus, Kevin Alexander;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Cybernetics and signal processing I en utvikling hvor størrelsen på droner stadig reduseres, vil også mengden utstyr begrenses. Slike systemer er avhengige av sanntidsbehandling, hvor et kamera i kombinasjon med enkle og effektive algoritmer kan være ...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fyllingen, Hilde; Brun, Wenche;
  Publisher: Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum

  Oppdragsgiver: Stavanger kommune Stavanger domkirke er et monument av betydning, ikke bare for Stavanger by men for hele landet, og denne Domkirken var ved utgangen av 1200-tallet den tredje største kirken i Norge. I dag er Stavanger domkirke, sammen med Domkirken i Ber...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jonassen, Ida Kinden;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Education Sammendrag Denne studien viser tankene til fem ungdomsskolelærere fra fem forskjellige kommuner rundt begrepet tilpasset opplæring. Videre gir lærerne konkrete eksempler på hvordan de bruker digitale ressurser i tilpasset skriveopplæring i n...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ottosen, Trine;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies I denne masteravhandlingen har jeg undersøkt hvordan emojier påvirker språk og kontekst i skriftlig-muntlige digitale kommunikasjonsformer. Emojier er digitale symboler som har piktogramfunksjon og ideogramfunksjon, siden de kan repre...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aasland, Mari Lokna;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Ved masterprogrammet endringsledelse ved universitetet i Stavanger blir studentene blant annet presentert litteratur og teori vedrørende organisasjoner, og dens mulige oppbygning. Virksomheten Hennig-Olsen Is i Kristiansand er en kon...

2,117 research outcomes, page 1 of 212