Filters (4 )
Download Results
863 research outcomes, page 1 of 87
 • publication . Research . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mork, Knut Anton;
  Publisher: Handelshøyskolen BI, Senter for monetær økonomi (CME)

  Petroleumsressursene er viktigste årsak til at Norge ligger på inntektstoppen i OECD, selv om en bare ser på fastlandsøkonomien. Ved hjelp av en naturlig, lokal monopolfordel har denne klart å tilegne seg store deler av grunnrenta. Dette har gjort fastlands-BNP per innb...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjems-Onstad, Ole;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Dette er siste forfatterversjon av artikkelen, etter fagfellevurdering Det er ikke klart hva det innbærer at lovlighetskravet for fusjoner og fisjoner er opphevet. Fire andre lovlighetskrav står tilbake – uten klar begrunnelse og med uviss rekkevidde. Norge har fortsatt...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Årvik, Ole Christian; Bakkebø, Mats; Yayan, Adem;

  Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2013 Vi har i vår avsluttende bacheloroppgave i økonomi økonomistyring og investeringsanalyse, tatt for oss verdivurdering av selskapet Nyborg AS. Nyborg er et selskap som leverer ventilasj...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Noreng, Øystein; Wollebæk, Leif;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Prosjektet tar sikte på å vurdere virkemidler for å opprettholde aktivitetsnivået og styrke mangfoldet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, med særlig vekt på en bedring av rammevilkårene for mindre oljeselskap. Til dette formål vil prosjektet analysere mulige virk...

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rygh, Inger Reistad; Hjelde, Jon Olav; Lium, Steinar;

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2010 Oppgaven tar for seg et reelt prosjekt, et forprosjekt til en endringsleveranse som er gjennomført og kategorisert som et pso-prosjekt. I pso-prosjektet er det lagt størst vekt på P (personal) og O (organis...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hindrum, Marie Louise Skaugrud; Aspås, Petter Sebastian; Øksnebø, Tonje Seglem;

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2017 I denne oppgaven har vi valgt å undersøke hvordan samarbeidet i et bygg- og anleggsprosjekt har fungert. Vi har tatt utgangspunkt i totalrenoveringen av Thon Hotel Gildevangen og analysert dette ved hjelp a...

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Storvik, Aini Camilla; Pedersen, Line Engan;

  Bacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2010 Hensikten med denne oppgaven har vært å fordype seg i temaet samhandling. vi ønsket å finne ut mer om hvordan samhandlingen er i et gitt prosjekt, for så å komme med anbefalinger til hvordan man ved hjelp a...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Våden, Toni Regine; Bråten, Ida Marie;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018 Kunstbransjen og lovgiver har opp gjennom historien vært uenige om hva som kan defineres som kunstverk. Det har i flere år vært ytret av bransjen at definisjonen av kunstverk i merverdiavgift...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ellingsen, Camilla; Olsen, Markus;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2019 I denne bacheloroppgaven har vi gjennomført en verdsettelse av Bouvet ASA. Problemstillingen til oppgaven er: “Hva er den fundamentale verdien av en aksje i selskapet Bouvet ASA per 01.01.2019?” M...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thomassen, Guro; Tveit, Kristin;

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2015 1. mai 2011 skjedde det en endring i revisjonsbransjen. Regjeringens lovendring om bortfall av revisjonsplikten for små aksjeselskaper trådte i kraft, og mange mente at dette var starten på e...

863 research outcomes, page 1 of 87