Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bente Rasmussen;
  Publisher: Universitetsforlaget

  EU har gjort utdanning til et felles politisk spørsmål. Dette har resultert i en politikk for samkjøring av høyere utdanning i Europa og anbefalinger om hvordan universitetene burde organiseres for å gjøre dem konkurransedyktige i et europeisk kunnskapsmarked. Ifølge OE...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Atle H. Haugsgjerd; Arnfinn H. Midtbøen;

  I år er det 60 år siden Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) ble etablert. Jubileet ble feiret med et spesialnummer (TfS nr. 1/2020), der vitenskapshistorikeren Fredrik Thue ga sin versjon av TfS’ opprinnelse og utvikling (Thue, 2020). 2020 er imidlertid også året for...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pål E. Martinussen; Arild Blekesaune; Simen Ø. Aas;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Norske kommuner benytter i varierende grad konkurranse og markedsmekanismer til å organisere renovasjonstjenestene. De vanligste begrunnelsene for å innføre slike reformer er ønsket om å øke effektiviteten og redusere kostnadene. Det finnes imidlertid begrenset litterat...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Colbjørnsen, Tom; Knudsen, Knud;
  Publisher: Universitetsforlaget

  I denne artikkelen undersøkes hvordan mannlige og kvinnelige lederes karrierer preges av stiavhengighet, ulike karrieredrivere og generasjonsforskjeller. Analysen er dels basert på paneldata fra AFFs lederundersøkelser, og følger et representativt utvalg av norske leder...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lisbeth Elvira Levang; Tor Anders Bye; Anne Hirrich; Nina Helen Aas Røkkum; Thomas Ueland Torp; Aksel Tjora;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Festivaler har blitt viktige for formidling av levende populærmusikk og andre kulturuttrykk idet de trekker horder av publikum til byer og bygder hver eneste sommer. I denne artikkelen søker vi å forstå denne populariteten, og samtidig utnytte etablerte sosiologiske teo...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jo Saglie;

  Partiorganisasjonene sies å få mindre betydning, ifølge forskere og eksperter – men hva mener medlemmene selv? Denne artikkelen kaster lys over hvordan norske partimedlemmer og landsmøtedelegater selv vurderer organisasjonene sine, ved hjelp av data fra Partimedlems- og...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hilde Bjørnå; Tor Arne Morskogen; Nora Uvsbakk;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Source at <a href=https:/doi.org/10.18261/ISSN.1504-291X-2018-02-03>https:/doi.org/10.18261/ISSN.1504-291X-2018-02-03. </a> Artikkelen dreier seg om omlegging av lokalpolitisk styringsform. Den tar for seg Tromsø kommune som har hatt formannskapsstyre, så parlamentarisk...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eirik Vatnøy; Marit Kristine Bjøntegård;
  Publisher: Universitetsforlaget

  TV-sendte valgdebatter blir stadig kritisert av journalister, politikere og akademikere. I denne artikkelen undersøker vi velgernes holdninger til TV-debatter og spør hvorvidt de er enige i kritikken. Artikkelen baserer seg på data fra en representativ nettbasert spørre...

8 research outcomes, page 1 of 1
Last index information