Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kassah, Bente lilljan lind; Tønnessen, Siri;

  Published version. Source at <a href=http://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2016-04-04>http://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2016-04-04</a>. License <a href=https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>CC BY-NC 4.0</a>. I artikkelen presenteres en intervjustudie av ...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ketil Eide; Irmelin Kjelaas; Ann Kristin Larsgaard;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Bosetting av enslige mindreårige flyktninger innebærer et kommunalt ansvar for å vurdere og å tilby omsorg for denne gruppen barn og unge. Artikkelen viser hvordan profesjonsutøvere reflekterer over arbeidet i omsorgsboliger som et dilemma mellom intensjoner om å være e...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løberg, Aina Helen; Dyregrov, Kari; Lindeman, Sari Kaarina; Lygren, Ole Jørgen Scheie; Yndestad, Monika;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Artikkelen belyser hvordan etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall opplever møtet med hjelpeapparatet, og hvordan fagfolk som møter de etterlatte, kan bidra til å øke eller minske den opplevde stigmatiseringen av dem. Bakgrunnen for artikkelener at det hvert år dør c...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Heidi Esma Dahl Bønnhoff;
  Publisher: Universitetsforlaget

  I artikkelen argumenterer jeg for at den norske digitaliseringspolitikken former mulighetene mødre med migrasjonserfaring har for å komme i jobb og forsørge familien i Norge. Inspirert av institusjonell etnografi har jeg utforsket det digitale «arbeidet» 16 mødre med mi...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aina A. Kane;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Source at <a href=https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2018-04-03>https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2018-04-03. </a> Ut fra problemstillingen har jeg studert vedtaksbegrunnelser knyttet til arbeidsavklaringspenger og økonomisk sosialhjelp og intervjuet veileder...

5 research outcomes, page 1 of 1
Last index information