Download Results
9 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sigrid Nakrem; Astrid Bjørnerheim Hynne;
  Publisher: Universitetsforlaget

  De pårørende har ofte en rolle som talsperson og bidragsyter for sykehjemsbeboere. Samarbeid med pårørende utgjør en viktig del av en personsentrert omsorg og kan øke kvaliteten i tjenestetilbudet til eldre. Hensikten med denne studien var å utforske hvilke erfaringer p...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gunhild Tøndel;
  Publisher: Universitetsforlaget

  sammendrag Temaet for artikkelen er hvordan teknologi, omsorg og alderdom veves sammen, i en tid hvor samfunnets tro på teknologi og innovasjon dominerer. Kritiske perspektiv på teknologi i omsorg skisserer en fremtidig kontrollert alderdom, levd med omsorgsarbeidere på...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Torunn Beate Johannessen; Anne Lise Holm; Marianne Storm;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Sammendrag Hensikten med studien var å utforske hva ledere og helsepersonell opplever som viktig for trygg og sikker bruk av velferdsteknologi for eldre i hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste. Studien har et eksplorativt, kvalitativt design. Det ble gjennomført fire f...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elisabeth Holen-Rabbersvik; Silje Haugland; Hans Olav Omland; Terje Emil Fredwall; Lise Amy Hansen;

  Sammendrag Offentlig sektor erfarer i økende grad et behov for innovasjon og teknologiutvikling av sine tjenester. Et viktig premiss er at nye løsninger skal løse reelle og fremtidsrettede behov, og som en følge av dette har oppmerksomheten rundt brukerinvolvering økt d...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Terje Emil Fredwall;

  Sammendrag Allmennmoral viser til det sett av moralske verdier, normer og dyder – med tilhørende praksiser – som det er åpen konsensus om i en gitt kultur til en viss tid. Folkeskikk kan forstås som konvensjonelle, estetiske og moralske normer (som viser tilbake til ver...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Førland, Oddvar; Alvsvåg, Herdis; Tranvåg, Oscar;
  Publisher: Universitetsforlaget

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE p PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><p id="G1891026990">Denne artikkelen redegjør for sentrale forskningstradisjonersom har hatt innflytelse på nordisk omsorgsforskning ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nina Jøranson; Hilde Lausund;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Sammendrag Avstandsoppfølging av alvorlig kronisk syke eldre i hjemmetjenesten har økt i omfang de senere år som følge av nye digitale og effektive løsninger for brukeroppfølging. Artikkelen beskriver hvordan bruk av telemonitorering kan påvirke sykepleieres omsorgsfors...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holthe, Torhild; Lund, Anne; Landmark, Bjørg T;

  SAMMENDRAG Et pilotprosjekt i Drammen kommune i 2014−2015 undersøkte hvorvidt velferdsteknologi kunne støtte opp om mestring og selvstendighet og trygge omgivelsene slik at personer med kognitiv svikt/tidlig fase av demens kunne bo lenger hjemme, med hjemmetjenester. Fe...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ger Wackers;
  Publisher: Universitetsforlaget

  <i>Den døendes rom</i> er kanskje et av de mest private rommene vi kjenner til; hjemme sannsynligvis i enda større grad enn i sykehus eller sykehjem. Også det som skjer innenfor det private territoriet av den døendes rom hjemme, skal være innenfor lovens rammer. En <i>p...

9 research outcomes, page 1 of 1
Last index information