Download Results
4 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ole Petter Vestheim; Leiv Sem;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk

  Siden nasjonale prover ble innfort i Norge i 2004, har de blitt til dels kraftig debattert i ulike typer medier. Gjennom en historisk tekstanalytisk tilnaerming til et utvalg artikler har vi undersokt hvordan nasjonale prover er presentert i norske riks- og regionaviser...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ulf Sverdrup;

  I denne introduksjonsartikkelen viser Ulf Sverdrup at Norge er blitt forandret gjennom EØS-avtalen, men også hvordan den med sine mangler og svakheter i all hovedsak har vært en suksess, og at Norges avtaler i det store og hele har ivaretatt norske interesser. Flertalle...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johanna Birkeland;

  Artikkelen handler om bakgrunner for assistenters utdanningsvalg og deres syn pa verdien av kompetansei barnehagearbeidet. Malet er, gjennom en kvalitativ tilnaerming, a forsta hvorfor erfarne assistenter vil bli barnehagelaerere i en praksis der de utforer mange av de ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ulf Sverdrup; Øyvind Svendsen; Åsmund Weltzien;

  I anledning EØS-avtalens 25-årsjubileum gjennomførte NUPI og Sentio i januar 2019 en opinionsundersøkelse i den norske befolkningen for å kartlegge nordmenns holdninger til EØS-avtalen samt deres kunnskaper og vurderinger i tilknytning til avtalen og mulige alternativer...

4 research outcomes, page 1 of 1
Last index information