Filters (4 )
Download Results
2,922 research outcomes, page 1 of 293
 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lillevoll, Ragnar;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  En forsøksgruppe av oppdrettet atlantisk torsk (Gadus morhua L.) ble i forkant av slakting utsatt for stressende aktivitet ved hjelp av O2-sjokk, mens en kontrollgruppe ble avlivet direkte med med slag mot hodet. Fra begge grupper ble foretatt prøver gjennom en fullsten...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Renate Nordheim;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Temaet for avhandlingen er den nedre grense for korrupsjon etter straffeloven 2005 § 387. Formålet med avhandlingen er å redegjøre for grensen mellom lovlige fordeler og straffbar korrupsjon, gjennom en vurdering av vilkåret ”utilbørlig fordel”. Utilbørlighetsvilkåret r...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reiten, Magne; Ravna, Øyvind;
  Publisher: Universitetsforlaget

  I: Øyvind Ravna(red.)(2007):"Areal og eiendomsrett". Universitetsforlaget, Oslo, s. 483 - 510 Den norske stat har valgt varierende domstolsordninger for å avklare rettsforhold i utmark og høyfjell. Disse har vært så vidt forskjellige at det ikke kan utelukkes at dette k...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wik, Annie Abrahamsen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Tema for denne oppgaven er inkluderende arbeidsliv, nærmere bestemt «Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018» (IA-avtalen). Formålet med denne oppgaven har vært å peke på utfordringer som virksomheter og bedriftsledere står overfor ved implementer...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kucukcelik, Sinan;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Bakgrunn Legemiddelbruk i sykehjem er omfattende. Polyfarmasi, aldring og sykdommer gjør at sykehjemspasienter er utsatt for interaksjoner og bivirkninger av legemidler. Riktig legemiddelbruk hos eldre er et satsningsområde for helsemyndighetene. For å oppnå riktig lege...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Danielsen, Therese Langhaug; Johansen, Gurli Marlene;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  I denne oppgaven ble opplevelser til tidligere enslige mindreårige asylsøkere etter at de kom til Norge undersøkt med seks kvalitative semistrukturerte dybdeintervju. Intervjuene ble analysert ved å bruke Fortolkende fenomenologisk analyse (FFA). Gjennom analysen kom tr...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Celius, Håkon;
  Publisher: UiT The Arctic University of Norway

  Med utgangspunkt i arbeidet med å etablere et nytt forvaltningsregime av de marine ressursene i Tvedestrand, ble 11 sentrale aktører og berørte parter intervjuet: marinbiologer, fiskeriforvaltere, en representant for lokalpolitikerne, representanter for kommunens admini...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lorentzen, Kaja Melå;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Innledning: Hjerteinfarkt er en tilstand hvor muskelcellene i et område av hjertet dør, vanligvis på grunn av en trombe i en koronararterie. Uheldig lipidprofil, røyking, hypertensjon, diabetes og abdominal fedme er blant de viktigste risikofaktorene. Etter hjerteinfark...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mikalsen, Lill-Iren Gabrielsen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Oppgaven tar for seg dokumentbegrepet utvikling, fra tidligste kjente betydning til de dokumenter vi finner i Facebook i dag. Gjennom analyser av eksempler fra et utvalg offentlige institusjoners Facebooksider og institusjonenes bruk av dokumenter innenfor Facebook, ser...

 • publication . Doctoral thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jakhelln, Rachel;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Papers 2 and 3 of the thesis are not available in Munin: <br/>2. Jakhelln, R.: 'Early career teachers' emotional experiences and development – a Norwegian case study', Professional Development in Education (2011) 37(2), 275-290. Available at <a href=http://dx.doi.org/10...

2,922 research outcomes, page 1 of 293