Filters (4 )
Download Results
6,748 research outcomes, page 1 of 675
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nøstvik, Fredrik Dverset;
  Publisher: NTNU

  Fra 2001 til 2014 har andelen unge nordmenn mellom 20 og 34 år som eier, leier, og bor hjemme vært rimelig stabil. I løpet av perioden er boligprisene nesten fordoblet noe som har ført til en stor offentlig debatt om unges situasjon på boligmarkedet. Denne oppgaven unde...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugen, Arne Marius;
  Publisher: NTNU

  Denne studien har undersøkt læreres bruk av utforskende arbeidsmåter i naturfag på ungdomstrinnet. Utforskende arbeidsmåter er et tema som har vært gjenstand for kvalitativ forskning ved mange anledninger, men det er få studier som har undersøkt emnet ved hjelp av kvant...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hlimi, Maria Kenza;
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven består av tre artikler. Den første artikkelen danner grunnlaget for Artikkel II og III, og er en beskrivelse av den teoretiske og empiriske bakgrunnen for spørreskjemaet ”The Children´s Orientation scale”, oversatt på norsk til Orienteringsskala for...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aune, Sara Sindquist;
  Publisher: NTNU

  Innledning​: Fagartikkelen tar for seg helsepersonells opplevelse av oversikt og pasientsikkerhet under en endringsprosess for å se hvilke innvirkninger slike endringer har på arbeidshelsen. Denne studien undersøker hvilken betydning helsepersonells opplevelse av tilstr...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Turmo, Petter;
  Publisher: NTNU

  This thesis aims to look at the role in which fluvial geomorphology has on today’s river management, and why such a perspective is considered important. Especially looking at the downstream alterations that occur in relation to hydroelectric power stations. Examples and...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aasmundrud, Erik;
  Publisher: Institutt for konstruksjonsteknikk

  Rapporten presenterer arbeidet som er lagt ned i programmet med arbeidstittel fap2D, et program for statisk og dynamisk analyse av plane rammekonstruksjoner.Produktet på denne oppgaven er siste versjon av programmet. Rapporten er derfor et kortfattet sammendrag over ny ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rian, Tonje Kroglund;
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven er et studie om nettmessige konsekvenser ved økt grad av elbillading i distribusjonsnettet. Det er utført simuleringer i programmene Netbas og DigSilent PowerFactory. Simuleringene baserer seg på to ulike ladestrømmer for elbillading 16 A og 32 A. I...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Selseng, Per Sigve;
  Publisher: Institutt for bygg, anlegg og transport

  Med målsetting om velfungerande rulleskiløyper tilrettelagt for flest mogleg, gir rapporten forslag til korleis løypene bør utformast. Forslaga baserar seg på eksisterande retningslinjer til utforming av skiløyper og rulleskiløyper, testing av ni ulike løyper, intervju ...

 • publication . Report . 1992
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thingstad, Per Gustav;
  Publisher: NTNU Vitenskapsmuseet
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ørnes, Aksel;
  Publisher: NTNU

  Denne rapporten ser nærmere på bruk av AMS-data i forbindelse med nettplanlegging i det høyspente distribusjonsnettet. Innføringen av AMS vil gjøre nye planleggingsverktøy tilgjengelig for nettselskapene dersom AMS-dataene anvendes på en god måte. Målet med rapporten er...

6,748 research outcomes, page 1 of 675