Download Results
283 research outcomes, page 1 of 29
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gravvold, Kjersti;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole

  Problemstilling: Hvordan kan en nyutdannet barnehagelærer utvikle egen lederrolle i barnehagen? bachelor-v2018

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mikalsen, Karina;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole

  Barnehagen er en betydningsfull arena i de fleste barns liv, og har en viktig oppgave knyttet til å oppdage om barn blir utsatt for omsorgssvikt. Ifølge statistisk sentralbyrå går 92,2% av barn mellom 1-5 år i barnehage (SSB, 2020). I 2018 ble det for aldersgruppen 3-5 ...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Marquez, Maria Elsy Romero;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole

  Temaet for oppgaven er noe jeg alltid har hatt interesse for, da jeg selv er en del av det flerspråklige mangfoldet i det norske samfunnet. Jeg har erfaring med hvordan man føler seg når man ikke har en felles språk med majoritetssamfunnet. Prosessen om å velge en probl...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kveli, Trine;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole

  Problemstilling: Hvordan arbeider en kommunal og en privat barnehage med profilering?

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Garseth, Sissel Oliv;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole

  Tittel: Hvordan påvirker styring av barnehagesektoren styrers ledelse i barnehagen? Oppgavens tema: En undersøkelse om styrers erfaringer med og opplevelse av styring av barnehagesektoren og hvordan det påvirker styrers ledelse i barnehagen. Problemstilling: Hvordan påv...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lier, Jenny Pauline Hoås;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

  Problemstilling: Hvordan fremstilles barnehagen som en utdanningsarena i ulike offentlige dokumenter

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lian, Tonje Gården;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole

  Problemstilling: Hvordan arbeider styrer med endringsarbeid i barnehagen? Hvilken innvirkning har dette på personalgruppa? bachelor-v2014

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Furuset, Kjell;
  Publisher: Norsk Botanisk Forening

  The etymology of the Norwegian plant name «jåblom» = grass of Parnassus Parnassia palustris is challenging and has been discussed for more than a century. Traditionally, «jåblom» has been interpreted to mean «ljåblom» = scythe flower because its flowering should announc...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eriksen, Ingvill;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole

  Problemstilling: Er det forskjell i barns fysiske lek i barnehager med ulikt uteområde? bachelor-v2012

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myrann, Eli Bøch;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole

  Mange barn lever i en risiko- eller omsorgssviktsituasjon, og barn som utsettes for ulike former for omsorgssvikt har større risiko for å utvikle fysiske og psykiske helseproblemer. Tall fra nasjonal undersøkelse viser at rundt 1 av 20 barn vokser opp under forhold preg...

283 research outcomes, page 1 of 29