Filters (4 )
Download Results
2,751 research outcomes, page 1 of 276
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Erlandsen, Evy Jasmine;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett Høyskolen på Vestlandet, avd. Bergen 29.05.2020 KRO350

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hattun, Rune Bø; Ormbostad, Oda;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Økonomi og administrasjon Fakultet for Økonomi og Samfunnsfag BO6-2011

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Engevik, Maj Raunholm; Lønning, Kristin;

  Vi har valgt å kalle vår oppgave Total omsorgskvalitet. Total omsorgskvalitet, TOK, er et verktøy som blir tatt i bruk da en ønsker å oppnå kontinuerlig forbedring på arbeidsplassen. Denne metoden er i bruk ved Udland omsorgssenter, og vi har gått inn og sett på om impl...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hauger, Jon Terje;

  Rapporten beskriver forberedelser, gjennomføring og etterarbeid for en kvalitetsrevisjon av Advantec sin avdeling i Litauen. Avdelingen fungerer som hovedleverandør av stålstrukturer for resten av Advantec gruppen. Revisjonen er foretatt med ISO 19011:2011 som metode, o...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Roald, Hans Jacob;
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sanden, Tormod; Norbom, Karl Martin Opseth; Håkonshellen, André Gjesdal;

  Prosjektet er et samarbeid mellom Statkraft og prosjektgruppa. Vi har fått i oppgave å lage en tilstandsvurdering av elektrotekniske komponenter. For å få en forståelse av hvordan tilstandsvurderingen fungerer, har vi satt oss inn i kraftverkets virkemåte.

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elgshøen, True;

  Førskolelærerutdanning SF3-312 Mai, 2014 Ut fra mine egne erfaringer og opplevelser stilte jeg meg selv spørsmålene, hvor mye kan egentlig pedagogiske ledere i barnehagen om barns seksualitet, hvordan møter de barns seksuelle uttrykk i barnehagen og har andre førskolelæ...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sande, Mari Asp;

  Sosialt arbeid BSV5-300 Mai 2014 Jeg har derfor valgt en problemstilling som omfatter brukermedvirkning og brukererfaringer med psykisk helsevern. Min hovedproblemstilling vil være brukermedvirkning og brukererfaringer med psykisk helsevern, med underproblemstillinger s...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Peter Orry;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i fysioterapi, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BFY330

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mustafin, Emil; Pettersen, Stig W.; Spångberg, André;

  Hendelsesrapporter har fått en viktig rolle i manges hverdag. Det å rapportere uønskede hendelser har blitt en naturlig del arbeidshverdagen. I denne oppgaven ser vi på brukbarheten til hendelsesrapportering i forbindelse med anker- og løfteoperasjoner. Vi vil blant ann...

2,751 research outcomes, page 1 of 276