Download Results
16 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ellen Beate Hansen Sandseter;
  Publisher: HiOA, Avd. for lærerutdanning

  I lys av utviklingen av barnehagens posisjon i det norske samfunnet og debatten om effekter av barnehagens fysiske miljo og organisering, dannet en gruppe tverrfaglige og tverrinstitusjonelle barnehageforskere i 2004 forskningsnettverket Barn og Rom. Nettverkets mal har...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mette Vaagan Slåtten; Ann Kristin Larsen;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Artikkelen omhandler hvordan endrede ledelsesstrukturer oppstått gjennom ny organisasjonsmodell virker inn på de pedagogiske ledernes arbeidsoppgaver. Vi har etterspurt deres erfaringer knyttet til mulige endringer i oppgaver, arbeidsdeling og faglig-pedagogisk fokus i ...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Cecilie Dyrkorn Fodstad; Ingvild Kristin Alfheim;

  Denne artikkelen analyserer Erlend Loe og Alice Bjerknes Lima de Farias bildebok Rumpemelk fra Afrika (2012). Her foretar vi en tematisk analyse av det imaginære Afrika som presenteres gjennom hovedpersonens Afrika-reise. Reisen er en jakt etter det som blir betegnet so...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Marit Alvestad; Grete Nordvik;

  The introduction of the concept formation (danning/Bildung) in the Norwegian Framework plan for the content and tasks of kindergartens makes it important and interesting to gain new knowledge about this concept theoretical as well as practical. The intention in this art...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elin Eriksen Ødegaard; Johanna Birkeland;
  Publisher: OsloMet

  Artikkelen presenterer resultater fra en studie om praksislaereres doxa. Gjennom en Mixed Methods-studie gis innsikt i hvordan barnehagelaerere (praksislaerere) snakker om hvordan, nar og hvorfor de observerer. Analyse av praksislaereres italesettelser gir innsikt i dis...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dag Øyvind Lotsberg; Kjetil Børhaug;
  Publisher: Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus

  In this article, it is argued that Early Childhood Education and Care management can be distributed on more persons than the director. Attention is directed towards the educational managers in the ECEC center departments in Norwegian ECEC, and their managerial responsib...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brit Johanne Eide; Ellen Os; Ingrid Pramling Samuelsson;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  In day schedules of early childhood education, circle time has traditionally been one of the core situations. According to the Convention on the Rights of the Child, children should be given opportunity to influence their everyday life. This article presents an analysis...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berit Bae;
  Publisher: Høgskolen i Oslo

  I denne artikkelen rettes oppmerksomheten mot samspill og ikke-intendert læring, dvs. aspekter ved <br />den erfarte læreplanen, basert på samspill ved måltidet. Det som analyseres er medlæring, dvs. prosesser som er <br />innbakt i og foregår sammen med and...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solveig Åsgard Bendiksen;
  Publisher: OsloMet - Storbyuniversitetet

  <jats:p>Artikkelen gir innblikk i den performative og a/r/tografiske tenkningen som lå til grunn for design og iscenesettelse av litterasitetsmiljøer for unge tegnmakeres skrivelek i forskningsprosjektet «Are You Experienced?» (2010-14). A/r/tografisk metodologi bruker ...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sigrun Slettner; Liv Gjems;

  Abstract:The aim with this study is to examine how early literacy can be supported in different conversations between a preschool teacher and children. Theory and research on children’s early literacy underline that children improve their language skills when they engag...

16 research outcomes, page 1 of 2