Download Results
14 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ann Kristin Larsen; Mette Vaagan Slåtten;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Artikkelen omhandler hvordan endrede ledelsesstrukturer oppstått gjennom ny organisasjonsmodell virker inn på de pedagogiske ledernes arbeidsoppgaver. Vi har etterspurt deres erfaringer knyttet til mulige endringer i oppgaver, arbeidsdeling og faglig-pedagogisk fokus i ...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nassira Essahli Vik;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging ...

 • Abstract: A review of research on children’s development of spatial reasoning in  a preschool setting 1995-2010. This study reviews 16 journal articles, books and theses on spatial reasoning in early childhood mathematics education. The data was collected by way of syst...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne Sigrid Haugset;
  Publisher: OsloMet

  <jats:p>Artikkelen sammenstiller og drøfter forskning på spenningen mellom institusjonelt mangfold blant eiere av norske barnehager, og myndighetenes ambisjoner om å gi et likeverdig barnehagetilbud til alle barn. Med basis i 14 forskningsartikler og rapporter fra perio...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eide, Gro Merete; Møen, Inger-Lisa; Borgen, Jorunn Spord;

  Sammendrag: Barnehagelaererutdanningen fikk i 2013 ny rammeplan, hvor fagene drama, forming og musikk ble samlet i kunnskapsomradet kunst, kultur og kreativitet. Denne artikkelen diskuterer hvordan faglaererne pa 6 utdanningsinstitusjoner erfarer a skulle integrere sine...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johanna Birkeland;
  Publisher: OsloMet

  Artikkelen presenterer resultater fra en studie om praksislaereres doxa. Gjennom en Mixed Methods-studie gis innsikt i hvordan barnehagelaerere (praksislaerere) snakker om hvordan, nar og hvorfor de observerer. Analyse av praksislaereres italesettelser gir innsikt i dis...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Marianne Undheim; Vigdis Vangsnes;
  Publisher: OsloMet – storbyuniversitetet

  Fokus i denne artikkelen er barnehagelaerernes faglige, pedagogiske og teknologiske kompetanse nar de involverer barnehagebarn i produksjon av digitale fortellinger. Vi tar utgangspunkt i en kvalitativ studie med en fortolkende fenomenologisk tilnaerming. Fire barnehage...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eide, Brit Johanne; Os, Ellen; Samuelsson, Ingrid Pramling;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  In day schedules of early childhood education, circle time has traditionally been one of the core situations. According to the Convention on the Rights of the Child, children should be given opportunity to influence their everyday life. This article presents an analysis...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anna Rigmor Moxnes;

  Abstract: The purpose of this article is to discuss the use of reflection in both educational- and research literature regarding Early Childhood Teacher Education. When reading the literature, I find that reflection is linked to theory and practice, to change and new kn...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingvild Åmot;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Title: Ethics in practice: Children who have difficulties interacting and their participation in day-care centres Abstract: Background: In recent years there has been a trend promoting “children’s right to participation”. The point of departure for the article is qualit...

14 research outcomes, page 1 of 2
Last index information