Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Enoksen, Anders Oxlund;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Project: EC | SiEUGreen (774233)

  The main objective of this thesis was to test methods for stabilizing of urine by nitrification so that the final product could be used as plant nutrient in urban areas without foul odors. The final product had to be stable when stored. It was desirable that the process...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grendstad, Åse Riseng;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Project: EC | Edulia (764985)

  Den globale fedmeepidemien gjør det nødvendig å utvikle strategier for å redusere sukkerinntaket hos barn og unge. Flere studier viser at matvalg hos forbrukere i hovedsak blir drevet av ubevisste mekanismer fremfor rasjonelle og bevisste mekanismer (Dijksterhuis & Smit...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Terje Antero;
  Publisher: UiT The Arctic University of Norway
  Project: EC | SALMOTRIP (222115)

  Sammendrag Oppdrett av laks har vært en suksesshistorie for Norge. Utviklingen har vært formidabel de siste tiårene fra en produksjon på ca. 46 000 tonn i 1984 til over 1,2 millioner tonn i 2014. Laksenæringen har imidlertid flere utfordringer og en av dem er rømming av...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kronstad, Stine Marlen; Johnsen, Johanne Gimsøy;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  Project: EC | ILSDD (301704)

  Publisering av vitenskapelige artikler er svært viktig for det vitenskapelige miljøet og samfunnet for øvrig siden kunnskap er et kollektivt gode. Dagens publiseringsmodell har det siste tiåret høstet mye kritikk, og både forskere og myndigheter verden over har begynt å...

 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Helge Christian;
  Publisher: Universitetet i Tromsø
  Project: EC | KAPPA-HEALTH (202008)

  Papers 2, 3 and 4 of this thesis are not available in Munin: <br/>2. Helge Chr. Pedersen: 'Sports, Politics and Ethnicity in the North. Workers‟ Sport in Western Finnmark in the Late 1930s', Acta Borealia (2008), vol. 25(2):160 186. Available at <a href=http://dx.doi.or...

5 research outcomes, page 1 of 1