Filters (3 )
Download Results
2,476 research outcomes, page 1 of 248
 • publication . Research . 1996
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahl, Einar;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Research . 1984
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nakken, Odd; Raknes, Askjell;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Research . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Normann, Tor Morten;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Indikatoren for boutgiftsbelastning tar sikte på å fange opp husholdninger som har boutgifter som er høye når man sammenligner med inntekten, og kan defineres på mange ulike måter. Dette notatet viser hvordan ulike definisjoner slår ut i ulike andeler med høy boutgiftsb...

 • publication . Research . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Beyrer, Svetlana; Wettergreen, Joachim; Haugstveit, Fatima Valdes;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Fra 2007 har landets kommuner sendt inn uttrekk fra EPJ(Elektronisk pasientjournal)/egne fagsystemer for helse- og omsorgstjenesten til IPLOS-registeret i SSB. Årlig rapporteres det inn opplysninger om over 350 000 personer til registeret. Siden samme person kan ha fler...

 • publication . Research . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren;
  Publisher: Telemarksforsking

  Askim har hatt en jevn og sterk befolkningsvekst siden 2000. Folketallet har økt fra 13 500 til 15 500 i denne perioden. Askim har hatt lavere fødselsoverskudd og lavere netto innvandring enn resten av landet, men har hatt ganske stor netto innflytting fra andre norske ...

 • publication . Research . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fretheim, Anni S.;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Dette notatet omfatter rapporter fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av event...

 • publication . Research . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg;
  Publisher: Telemarksforsking

  Rapporten er en vurdering av omdømmeprosjektets mål og virkemidler, sett i lys av de utfordringene som Gjøvikregionen samlet sett, og hver av de berørte kommunene hver for seg, står overfor. Analysen viser at det finnes iboende paradokser i omdømmebygging av kommuner og...

 • publication . Research . 1993
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahl, Einar;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Research . 1977
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Askeland, Leif H.; Bakken, Erling;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Research . 1984
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Midttun, Lars; Monstad, Terje;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
2,476 research outcomes, page 1 of 248
Last index information