Download Results
415 research outcomes, page 1 of 42
 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Immonen, Ingrid B;
  Publisher: Årbokkomitéen i samarbeid med Hammerfest historielag

  Historien om de finske flyktningene i Norge under vinterkrigen i Finland er lite omtalt, både i Finland og i Norge. Noe av deres historie har jeg funnet i arkiv, historisk litteratur, Olav Beddaris fremstillinger og Petsamo- Seuras publikasjoner. En viktig kilde har vær...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skarpeid, Grete;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Mine pasienter er opptatt av musikklytting på mp3-spilleren. Jeg ønsker å møte pasienten gjennom å interessere meg for det hun lytter på mens hun sitter på venterommet på BUP, på vei til skolen, når hun er alene eller når hun er med venner og deler musikalske opplevelse...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stuedahl, Dagny;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk
 • publication . Part of book or chapter of book . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reiten, Magne; Ravna, Øyvind;
  Publisher: Universitetsforlaget

  I: Øyvind Ravna(red.)(2007):"Areal og eiendomsrett". Universitetsforlaget, Oslo, s. 483 - 510 Den norske stat har valgt varierende domstolsordninger for å avklare rettsforhold i utmark og høyfjell. Disse har vært så vidt forskjellige at det ikke kan utelukkes at dette k...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Balsnes, Anne Haugland;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  I denne artikkelen utforskes sammenhenger mellom korsang, identitetsarbeid og helse. I forbindelse med mitt musikkpedagogiske PhD-arbeid gjennomførte jeg en casestudie av amatørkoret Belcanto (Balsnes 2009). Resultatene fra undersøkelsen peker på koret som en mangefaset...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skarpeid, Grete;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  På en barne- ungdomspsykiatrisk poliklinikk hvor jeg er ansatt som klinisk pedagog og musikkterapeut, har jeg ofte observert unge jenter på venterommet med mp3-spilleren sin og øretelefoner på. Disse tar de av når de kommer til samtale, men setter dem på idet de forlate...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørkly, Tarjei Ytrehus;
  Publisher: Universitet i Bergen, Det juridiske fakultet
 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mortensen, Bente Mari; Nilsen, Venja Ruud;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Historien bak sangen "Vanjas sang" startet i 1991 og den utvikler seg fremdeles videre, selv om den kvinnen som er opphavet til historien døde i 2015. Historien handler om den kvinnen som ble utgangspunktet for det etter hvert landsomfattende musikktilbudet «Musikk i fe...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Halvorsen, Kjersti;
  Publisher: Universitetsforlaget

  I Norge er det Statens helsetilsyn som har ansvar for tilsyn med helsetjenesten. Helsetilsynet er et statlig organ under Helse- og omsorgsdepartementet, og det er politisk vedtatte lover og regler som danner rammeverket for de virksomhetene som er gjenstand for tilsyn. ...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rosén, Victoria;
  Publisher: Novus
415 research outcomes, page 1 of 42
Last index information