Filters (3 )
Download Results
65 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Enoksen, Elisabeth;
  Publisher: Sjøkrigsskolen

  Det er økende erkjennelse internasjonalt om viktigheten av at ansatte på ulike arbeidsplasser opplever å bli behandlet rettferdig. I enkelte yrker vil dette være mer avgjørende enn i andre. Målet med artikkelen er å belyse den særlige relevansen av organisasjonsrettferd...

 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Waaler, Gudmund; Berntsen, Tor Arne S.; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia;
  Publisher: Sjøkrigsskolen

  Soldater er i dag i besittelse av våpensystemer som gjør det mulig for dem å ta liv på stor avstand. I denne studien drøfter vi hvilken betydning avstand og nærhet har for opplevelsen av moralsk stress og moralsk ansvarsfølelse i en militær kontekst. Studien viser at ps...

 • publication . Other literature type . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
 • publication . Research . Other literature type . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordkvelle, Yngve Troye;
  Publisher: Høgskolen i Lillehammer

  I dette arbeidsnotatet prøves det å trekke noen grove linjer for hvordan man har oppfattet og foreskrevet undervisning i høyere utdanning i løpet av utviklingen av den høyere utdanning, spesielt knyttet til universitetene i Nord-Europa. Forelesningens utvikling, lærebok...

 • publication . Research . Other literature type . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haslie, Anita; Øverland, Indra;
  Publisher: NUPI

  - Denne rapporten ser nærmere på norsk bistand til urfolk. Rapporten tar utgangspunkt i Norads statistiske database over de prosjekter som har rapportert urfolk som hovedmålgruppe i perioden 1999–2005. Databasen viser omfanget av det som rapporteres som urfolksbistand, ...

 • publication . Article . Other literature type . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Helge Thorbjørnsen;

  -This is the author's version of the article:"Building brand relationships online:A comparison of two interactive applications" Journal of Interactive Marketing, Volume 16, Issue 3, pages 17–34, Summer 2002. Due to its potential for interactive communication, the Intern...

 • publication . Other literature type . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
 • publication . Other literature type . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
 • publication . Other literature type . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kaiser, Sabine; Kyrrestad, Henriette;
  Publisher: RBUP Psyktestbarn 2019

  WHO-5 ble utviklet ved Psykiatrisk Center Nordsjælland i Danmark og publisert i 1998. WHO-5 er oversatt til norsk av Olaf Bakke i 2004. Selve oversettelsesprosessen er ikke dokumentert. Det foreligger ingen kommersielle rettighetshavere. WHO-5 måler trivsel og velvære o...

65 research outcomes, page 1 of 7
Last index information