Filters (4 )
Download Results
25,102 research outcomes, page 1 of 2,511
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Birkeland, Kristine;
  Publisher: The University of Bergen

  Stadig flere distriktskommuner, utkantregioner og lokalsamfunn har siden årtusenskiftet engasjert seg i arbeid med økt tilflytting som mål. Dette er en studie av offentlig politikk på lokalt nivå med fokus på å bidra med økt kunnskap omkring forhold som kan ha innvirkni...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jagland, Julie Rokke;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Med dagens fokus på bærekraftig utvikling har det blitt et stort fokus i næringslivet på å etablere bærekraftige forretningsmodeller. Ved å integrere bærekraft i forretningsmodellen kan bedrifter bidra til en bærekraftig utvikling og skape verdi for både samfunnet ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skår, Helge;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Befolkninga i verden er stadig økende. God jord og gjødsel er nødvendig for å kunne høste gode avlinger. Bruk av stenmjøl som jordforbedringsmiddel har lang historie, og har vært gjenstand for forsøk gjennom lang tid. Virkningen vil imidlertid kunne variere mye med utta...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frølich, Thomas;
  Publisher: Universitetet i Bergen (UiB)

  Hovedproblemstillingen for denne avhandlingen er om forvaltningslovens saksbehandlingsregler i kapitlene IV-VI kommer til anvendelse på avgjørelser som kommunale havner treffer i medhold av havneloven § 39. Reglene i disse kapitlene stiller prosessuelle krav til saksfor...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nøstvik, Fredrik Dverset;
  Publisher: NTNU

  Fra 2001 til 2014 har andelen unge nordmenn mellom 20 og 34 år som eier, leier, og bor hjemme vært rimelig stabil. I løpet av perioden er boligprisene nesten fordoblet noe som har ført til en stor offentlig debatt om unges situasjon på boligmarkedet. Denne oppgaven unde...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haug, Anders Lund; Hermo, Margrethe;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Det har vært økende fokus på styrearbeid i den senere tid, og det har blitt diskutert om styrene besitter den nødvendige kompetansen for å ha et styreverv. Blant annet har Oslo Børs begynt å arrangere egne kurs for styremedlemmer. I denne studien har vi forsøkt å kartle...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Østgaard, Lars Christian;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Midt-Norge har slitt med høye kraftpriser i flere år. Årsaken er befolkningsvekst og nye industrietableringer som har ført til at forbruket i Midt-Norge har økt de siste årene. I tillegg til lav magasinkapasitet i området, har det ikke vært bygget ut nok lokal produksjo...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugen, Arne Marius;
  Publisher: NTNU

  Denne studien har undersøkt læreres bruk av utforskende arbeidsmåter i naturfag på ungdomstrinnet. Utforskende arbeidsmåter er et tema som har vært gjenstand for kvalitativ forskning ved mange anledninger, men det er få studier som har undersøkt emnet ved hjelp av kvant...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hlimi, Maria Kenza;
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven består av tre artikler. Den første artikkelen danner grunnlaget for Artikkel II og III, og er en beskrivelse av den teoretiske og empiriske bakgrunnen for spørreskjemaet ”The Children´s Orientation scale”, oversatt på norsk til Orienteringsskala for...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lineikro, Lydia Nyland;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Formålet med dette studiet var å studere påvirkningen av plantematerialer og rene plantestoffer på fordøyelsesenzymet pankreatisk lipase. Pankreatisk lipase er nøkkelenzym for hydrolyse av triglyserider til monoglyserid og frie fettsyrer som kan absorberes i tarmen. Inh...

25,102 research outcomes, page 1 of 2,511