Filters (4 )
Download Results
11,055 research outcomes, page 1 of 1,106
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jagland, Julie Rokke;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Med dagens fokus på bærekraftig utvikling har det blitt et stort fokus i næringslivet på å etablere bærekraftige forretningsmodeller. Ved å integrere bærekraft i forretningsmodellen kan bedrifter bidra til en bærekraftig utvikling og skape verdi for både samfunnet ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skår, Helge;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Befolkninga i verden er stadig økende. God jord og gjødsel er nødvendig for å kunne høste gode avlinger. Bruk av stenmjøl som jordforbedringsmiddel har lang historie, og har vært gjenstand for forsøk gjennom lang tid. Virkningen vil imidlertid kunne variere mye med utta...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nøstvik, Fredrik Dverset;
  Publisher: NTNU

  Fra 2001 til 2014 har andelen unge nordmenn mellom 20 og 34 år som eier, leier, og bor hjemme vært rimelig stabil. I løpet av perioden er boligprisene nesten fordoblet noe som har ført til en stor offentlig debatt om unges situasjon på boligmarkedet. Denne oppgaven unde...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugen, Arne Marius;
  Publisher: NTNU

  Denne studien har undersøkt læreres bruk av utforskende arbeidsmåter i naturfag på ungdomstrinnet. Utforskende arbeidsmåter er et tema som har vært gjenstand for kvalitativ forskning ved mange anledninger, men det er få studier som har undersøkt emnet ved hjelp av kvant...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Monstad, Marianne;
  Publisher: The University of Bergen

  Denne oppgaven tar sikte på å studere den nye utviklingen innenfor kjendiskulturen og fokuserer på en ny type kjendis som har vokst frem ved hjelp av Internett og sosiale medier. Jeg har utforsket mikrokjendisbegrepet til Theresa Senft og gjort en kvalitativ analyse av ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wasbø, Mailen; Håheim, Alfhild Randi;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Pasienter opplever ofte usikkerhet rundt egen treningstoleranse etter hjertetransplantasjon. Tidligere ble hjertetransplanterte pasienter pålagt treningsrestriksjoner, men nyere studier tyder derimot på at både moderat treni...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skjøtskift, Ingrid Marie;

  Mastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Høgskolen i Innlandet, 2018. Norsk: Sosiale medier får en stadig større betydning i politisk sammenheng. De høye brukertallene og muligheten for å kommunisere direkte til velgere uten journalistiske portvaktfunksjone...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rogne, Olav;
  Publisher: Universitetet i Agder ; University of Agder

  Masteroppgave fornybar energi ENE500 - Universitetet i Agder 2017 The report deals with fault detection and diagnosis of roller element bearings. Vibration and shaft position sensor data combined with three algorithms are tested to determine which combination may detect...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Ole Aleksander Venger;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Dette er en tredelt risikoanalyse av det norske valutamarkedet på bakgrunn av daglige endringer i vekslingskursene USDNOK og EURNOK i perioden mellom januar 1999 og februar 2016. Oppgaven redegjør for den empiriske distribusjonen av valutakursendringene i perioden. Vi k...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hobbesland, Vebjørn;
  Publisher: Universitetet i Agder ; University of Agder

  Masteroppgave offentlig politikk og ledelse ME502 - Universitetet i Agder 2017 De siste førti årene har forskere stilt spørsmål ved hvorfor implementering ofte avviker fra beslutningstakeres mål og intensjoner. Min studie tok for seg implementering og hindringer som kan...

11,055 research outcomes, page 1 of 1,106