Download Results
730 research outcomes, page 1 of 73
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Smestad, Knut Arne;

  Mastergradsoppgave i tilpasset opplæring, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2015. Norsk: Denne oppgaven bygger på en evaluering av LP-modellen, prosjekt læringsmiljø og pedagogisk analyse, 2012 - 2014. Datamaterialet er samlet inn av Se...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Smith, Kine Hodt;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet

  Drivkraften i all næringsutvikling er ønsket om å lykkes økonomisk. Middelet er innovasjon. Innovasjon er evnen til å tenke nytt eller evnen til å sette sammen kjente elementer på nye måter. Næringer restruktureres, og noen bedrifter vokser seg store og globale. Gamle b...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandvoll, Astrid;

  Mastergradsoppgave MPA, 2013. Erfaringsbasert master, 30 st.p. Begrepet dannelse har alltid vært nært knyttet til utdanning, men har hatt ulikt fokus opp gjennom historien. Begrepet har fått økt fokus de senere år, bl.a. takket være Dannelsesutvalget som i 2009 la frem ...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dickinson, Heidi;

  Mastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2011. Norsk: Målet med denne oppgaven er å utforske hvilke muligheter som kan ligge i samarbeidet mellom PPT og skole for å bedre de minoritetsspråkliges eleven...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugen, Linn Marlen Wegerle;

  Målet med oppgaven har vært å finne ut av hvordan utvalgte butikker jobber med innovasjon og om dette påvirket hvor de befant seg i bedriftens livssyklus. Det har altså blitt undersøkt om innovasjon påvirker fasene, slik at de for eksempel blir forskjøvet eller ikke opp...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sund, Linn;

  Mastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2018. Norsk: Problemstilling Skolen skal inneholde mer enn bare fag og har som oppgave å bidra til utvikling av hele eleven, både sosialt og faglig. Sosial kompetanse utvikles i en kontekst, og forhold som...

 • Temaet for denne masteroppgaven er: Sosialt entreprenørskap og måling av sosial verdi. Bedriftsevaluering av Gladiator AS og innovasjonen Aball1 – blir det skapt sosial verdi under bruken av Aball1 og hvilken form har den sosiale verdien? Sosialt entreprenørskap handler...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hilland, Lars;

  Mastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017. Norsk: Litteraturviter Jakob Lothe hevder at narrativ teori kan hjelpe oss til å forstå hva som knytter litteratur og film sammen, og hva ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hammer, Monika Egeland;

  Mastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017. Norsk: Studier av avgangsprøver etter endt grunnskole har vist at en diskursiv endringsprosess har virket inn på oppgaveformuleringer og e...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skråmestø, Sigrun;

  Mastergradsoppgave i realfagenes didaktikk, Høgskolen i Innlandet, 2018. Norsk: Denne masteroppgaven handler om hvilke tanker elever uttrykker om naturvitenskapens egenart. I formålet for faget i læreplan i naturfag (Utdanningsdirektoratet, 2013a) er det beskrevet at el...

730 research outcomes, page 1 of 73