Download Results
1,740 research outcomes, page 1 of 174
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reinshorn, Kjersti Hinna;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies At grensene mellom det private og det offentlige er mindre tydelige er verken en ny erkjennelse eller særlig omdiskutert, og grensene er forskjøvet ytterligere som følge av utviklingen av nettet. Grenseforskyvningen innebærer en drein...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvalsund, Knut Lid;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Structural engineering Høye konstruksjoner utsatt for jordskjelvlast har ikke tidligere vært noe stort problem her i Norge, siden vi er i et såkalt lavseismisk område. Men etter den nye jordskjelvstandarden (Eurocode 8) ble gjeldende, må alle nye bygg...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Isaksen, Eivind Johan;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management I forbindelse med de nevnte tilsynsrundene, har Arbeidstilsynet pålagt Norport handling Bergen AS avd Sola å utarbeide en risikoanalyse med påfølgende tiltaksplan [16]. Norport har ikke noe godt grunnlag for og verken utarbeide, eller ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andreassen, Børge; Myrstad, Øystein;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Vi har undersøkt anbefalinger for bruk av low-flow inhalasjonsanestesi. Gjennomgang av forskning avdekket sprikende anbefalinger. Vi erkjente et behov for å oppsummere og kvalitetsvurdere forskningskunnskapen, og i tverrfagl...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lunde, Caroline;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Det er lenge forsket på hva som fremmer kreativitet i næringslivet, og forskere har poengtert at organisasjoner bør opprettholde fokus på innovasjon og utvikling for å ikke bli akterutseilt. I organisasjonssammenheng er det frem til ...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanssen, Sverre Daniel;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Denne studien er en diskursanalyse av petroleumsdebatten i Lofoten og Vesterålen i perioden 31.mars 2006 da Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten ble utgitt, til 31. mars 2011 etter at den Oppdaterte forvalt...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Malkenes, Svein Erik;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Store og åpne arrangementer gjennomføres stadig oftere i Norge og kan være både komplekse og svært ressurskrevende. Slike arrangementers egenart kan også utgjøre et stort risikobidrag til samfunnet i tiden det pågår...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Endresen, Elisabet Bjerkeset;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Elever med autisme er i dag representert som én prosent av alle elever i norsk skole. Likevel tyder forskning på at mange lærere ikke kjenner seg forberedt til å undervise elever med autisme, og at mange elever får spesialundervisnin...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Voster, Hanne Vik;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Skoleskytinger i utlandet og terroren den 22. juli 2011 har aktualisert behovet for en sivil beredskap i Norge. 22.juli-kommisjonen ser likhetstrekk mellom utviklingen innenfor skoleskyting og den moderne terroren s...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingunn, Stangeland;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies I denne studien drøfter jeg hvordan lærere kan fremme leseforståelse hos elever i ungdomsskolen i samfunnsfag. Metodene som er benyttet i studien er kvalitativ observasjon og intervju. Respondentene er to lærere som har sitt daglige v...

1,740 research outcomes, page 1 of 174