Download Results
2,253 research outcomes, page 1 of 226
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Heksem, Anne Line Gudevold;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Byplanlegging har de senere årene vært preget av grønne visjoner og planlegging for bærekraftige byer. Et viktig ledd i denne utviklingen er menneskelig bevegelse og mobilitet. Fokus på sykkelen som fremkomstmiddel har ført til en stor interesse for sykkelekspressveger ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Åsan, Espen;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Den atlantiske laksen (Salmo salar) er en anadrom art som benytter ferskvann som oppvekststed før den smoltifiserer og starter utvandring mot sjøen. Under smoltutvandringen i Vossovassdraget våren 2015 ble det påvist stort bortfall av smolt i Evangervatnet. Det ble fore...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aune, Anders W.;
  Publisher: Norwegian Unviersity of Life Sciences, Ås

  Fôropptaket er den mest kritiske faktoren for en geits kvantitative melkeproduksjon. Det er også viktig for fôrutnyttelsen. Ved fôrplanlegging er det i mange tilfeller nyttig å kunne forutsi hvor stor det frivillige fôropptaket vil bli. Forholdene som regulerer fôroppta...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hemma, Marte;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Paradokset med samtidig samarbeid og konkurranse kalles samkonkurranse. Samkonkurranse kan skape problemer for kunnskapsutviklingen i bedrifter dersom den ikke håndteres riktig. Nettopp derfor er den et viktig element for at integrasjonsprosessen skal resultere i en løn...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Beheim, Beate;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Sykehus ansees som et sårbart og lukket miljø, et innemiljø framfor et utemiljø, et miljø der mennesker i sårbare situasjoner får hjelp. For mange kan en slik livssituasjon oppleves som stressende og mange møter på følelse av mangel på kontroll over egen situasjon. Stud...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stoltenberg, Lars Mathias;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Terrengsykling er en relativt ny aktivitet sammenliknet med tradisjonelle norske friluftsaktiviteter. Populariteten og deltakelsen i terrengsykling vokser raskt, og turismen i Norge og internasjonalt har begynt å satse på terrengsykkelturisme for fullt. Destinasjoner so...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dybsand, Hilde Nikoline Hambro;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne oppgaven er en sammenligningsstudie mellom Haldenkanalen i Norge, og Dalslands kanal i Sverige. Videre er fokuset på hvordan Haldenkanalen kan videreutvikle seg som destinasjon, og det tas utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan kan Haldenkanalen videreut...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  von Bergen, Hanna; Havdahl, Andreas Sebastian;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I en tid med stadige teknologiske fremskritt står kunnskap om hvorfor noen løsninger blir akseptert, mens andre blir forkastet svært sentralt. Suksessraten til nye teknologitjenester er relativt lav {Van Ittersum, 2006 #2}. Dersom tilbydere på et tidlig stadie kjenner d...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Krunenes, Halvor;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Formålet med denne oppgaven var å optimalisere og simulere et solenergisystem lagt på duk og å undersøke systemets potensial. Optimaliseringen ble utgangspunkt for bygging av et industritelt, med solceller på taket, som prototype i Glava, Sverige. Ved inndeling av proto...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skjæraasen, Eilen;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I denne masteroppgaven har jeg studert og analysert Bik Boks virksomhet og forsyningskjede. Hensikten med oppgaven er få en innsikt i hva som foregår bak kulissene i moteindustrien. I form av hvordan kleskjeder som Bik Bok koordinerer planlegging av kolleksjoner, distri...

2,253 research outcomes, page 1 of 226