Download Results
125 research outcomes, page 1 of 13
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Braaten, Tom Kristian; Berg, Torbjørn;

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2014 Oppgaven tar for seg analyser av om årsregnskapene til børsnoterte foretak i Norge viser indikasjoner på resultatstyring i forbindelse med regnskapsføring av pensjoner. Analysen omfatter stat...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skolt, Ludvig; Ringard, Eivind Dahl;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2016 Temaet for oppgaven vår er skatteplanlegging og vi ser nærmere på hvordan flernasjonale selskaper flytter overskudd mellom datterselskaper ved hjelp av pris...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thoresen, Stine Susann Furuvik; Enderud, Martine;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018 En lang debatt knyttet til svakheter ved den gamle revisjonsberetningen førte til en omarbeidelse av ISA 700 og innføring av en ny revisjonsstandard, ISA 701. Denne omarbeidelsen hadde som fo...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thomassen, Guro; Tveit, Kristin;

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2015 1. mai 2011 skjedde det en endring i revisjonsbransjen. Regjeringens lovendring om bortfall av revisjonsplikten for små aksjeselskaper trådte i kraft, og mange mente at dette var starten på e...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løberg, Henrik; Roland, Bjørn Olav;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2018 Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Strategy - Handelshøyskolen BI, 2018 I denne avhandlingen tar vi for oss en spesifikk skatteplanlegging...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjærnes, Jørgen Mathias; Bjørlin, Petter Manfred;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Executive Master of Management i Human resource management fra Handelshøyskolen BI, 2017 I denne oppgaven utforsket vi relasjonen mellom tilbakemeldinger som oppleves som konstruktive, hyppige og umiddelbare, og subjektiv mestringsevne. Vi utforsket også i hvilken grad ...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjåland, Kaja Fridén; Radford, Emilie;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2018 Aktualitet og problemstilling: Oppgavens tema er finansskatt. Emnet er svært dagsaktuelt da det har skapt store diskusjoner blant finansnæringen, interesseorganisasjoner og politikere. I juni...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Juul, Marthe Aasheim; Johansen, Kristine Rønning;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2016 I denne oppgaven har vi sett på Regnskapslovutvalget 2014 sitt forslag til ny regnskapslov, som følger av første delutredning NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt. Forslaget innebærer en intern...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Ene-Marie;

  Masteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2014 I denne oppgaven har jeg sett på utviklingen av revisjonsberetningen for aksjeselskaper i Norge. Bruken av revisjonsberetning ble innført i 1931 som følge av en endring i aksjeloven av 1910. ...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Håkonsholm, Helen;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Executive Master of Management i Sikkerhetsledelse og kulturforståelse fra Handelshøyskolen BI, 2018 The volunteer battalions that emerged in Ukraine in the post-Maidan period, have been accentuated as a case of strong pro-government militias (PGMs) with capabilities to...

125 research outcomes, page 1 of 13