Download Results
20 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kallestad, Joakim Engelsjord; Hartmannn, Vegard Kjørsvik;
  Publisher: Oslo School of Architecture and Design

  I vår diplomoppgave har vi fokusert på manipulativ design i digitale medier, også kalt “dark patterns” på engelsk. Manipulativ design utnytter kunnskap om hvordan hjernen fungerer og hvordan vi tar beslutninger. Tjenester blir designet slik at det utnytter våre kognitiv...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Helgason, Vignir Frey;
  Publisher: Oslo School of Architecture and Design

  Masteroppgaven gir innsikt i transformasjonsbegrepets forståelse og anvendelse i praksis i utvikling og forvaltning av fire industrielle kulturmiljøer i Oslo og København. Begge byene har fra nittitallet opplevd stort utviklingspress hvor tradisjonell industri er blitt ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schjerve, Dyre Ekeberg;
  Publisher: D.E. Schjerve

  Denne diplomoppgaven handler om brukeropplevelse for brystkreftpasienter. Målet med oppgaven er å forberede pasienten best mulig til operasjon. Jeg har studert pasientforløpet på Sykehuset Innlandet fra pasienten blir diagnostisert, til de reiser hjem. Pasienter ønsker ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandvoll, Julie;
  Publisher: Oslo School of Architecture and Design

  Velferdsstatens ansikter er et prosjekt om ansattes opplevelser gjennom endring internt i NAV. Prosjektet utforsker hvordan økt fokus på arbeidsmiljø og god implementering av endring kan hjelpe NAV i møtet med fremtidige utfordringer. Måten NAV organiserer og implemente...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundt-Hansen, Eskil;
  Publisher: E Sundt-Hansen

  This diploma assignment is in collaboration with Mektron and deals primarily with welfare technology with robot as aid. My contact person in Mektron, Egil Utheim has for several years been working on the development of a robot shower. This is intended as an aid for the ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordseth, Ulrikke Johanne; Solgaard, Jannicke Gullvik;
  Publisher: U.J. Nordseth & J.G. Solgaard

  This project investigate how to discover more of the collection of The National Library of Norway. Our proposal facilitate for visual browsing the digital archive. The library’s role is to preserve and convey their collection. Today it is accessible trough events that p...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jerpseth, Alvilde;
  Publisher: Oslo School of Architecture and Design

  UTETID skal bidra til at flere Osloborgere deltar i friluftsliv, og er et tiltak for å forbedre folkehelsen og livskvaliteten til innbyggerne. UTETID er en digital tjeneste som skal gjøre det enklere å finne, delta og planlegge utendørsaktiviteter. UTETID samler aktører...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Støvern, Frida;
  Publisher: F. Støvern

  80% av sanseinntrykkene våre kommer fra synet. Hvordan er det da å orientere seg uten denne sansen? Ved å få en forståelse av rom og retning bidrar dette til trygghet og en selvstendig hverdag, men hva gjør du når møtet med en uforutsett hindring gjør byen din ugjenkjen...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Opsahl, Stian;
  Publisher: Oslo School of Architecture and Design

  I hovedsak handler prosjektet om å aktivere og engasjere studentene, og øke læringsutbytte i et fag som lærerne opplever at det vanskelig å formidle til studentene. Måten jeg har valgt å gjøre dette på er gjennomå designe en fleksibel og dynamisk læringsplattform som ti...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eriksen, August Korbøl; Bøckman, Martin Pangy Rojas Preter;
  Publisher: Arkitektur og designhøgskolen i Oslo

  Introduksjon Interaktiv Læring er et interaksjonsdesign prosjekt som utforsker mulighetene innenfor digitale læremidler i grunnskolen. Vår brukergruppe er elever i 5-7 klasse. Vi har jobbet med innhold fra Samfunnsfag og Naturfag. Vår samarbeidspartner i dette prosjekte...

20 research outcomes, page 1 of 2