Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hellesnes, Birgit;
  Publisher: Universitetet i Tromsø
  Project: NWO | Integrated scheduling and... (2300177172)

  Spørsmålet som vurderes er om uskyldspresumsjonen etter EMK art. 6 (2) setter grenser for konvensjonsstatenes bruk av unntak fra skyldkravet på strafferettens område. Gjennomgangen av kildene, herunder EMDs praksis og internasjonal litteratur på området, viser at spørsm...

1 research outcomes, page 1 of 1