Filters (3 )
Download Results
22,057 research outcomes, page 1 of 2,206
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knudsen, Vilde; Garrido, Valeria;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk Management and Societal Safety Den økte ankomsten av enslige mindreårige asylsøkere til Norge i tidsperioden 2015-2017 har i stor grad stått sentralt på medias dagsordenen. I denne tidsperioden har det blitt foreslått og vedtatt flere innstrammin...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Storsveen, Maria;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Denne studie tar for seg utbredelsen av Lean som styringsverktøy blant norske bedrifter på tvers av industrier, størrelser og geografiske områder. Lean er en videreutvikling av de prinsippene man har arbeidet med på Toyota-fabrikker på 1950-tallet. Lean-tankegang ble vi...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Alexandersen, Andreas Oskal;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Det er stadig økende mengde forskningslitteratur på livskvalitet i relasjon til autismespekterforstyrrelser (ASF). Det synes å være felles konsensus vedrørende den nære tilknytningen mellom livskvalitet og livsløp (utfall). Behovet for nyansering av begrepet er sentralt...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kildal, Annette;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Sammendrag Oppgaven handler om frivillighet blant ungdom i en russisk ungdomsorganisasjon. Jeg tar utgangspunkt i at frivillighet og frivillig organisering ikke kan anses som universelle begreper som forklarer seg selv, men må ses i forhold til konteksten de inngår i. U...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Meidell, Line Skontorp;
  Publisher: NTNU

  Hovedmålet med denne masteroppgaven var å undersøke om representativ biofilm fra en fiskeforedlingsbedrift for salmonid fisk kan detekteres ved hjelp av UV-synlig spektroskopi som kan være anvendbart i et autonomt vaskesystem basert på maskinsyn. Det ble tatt bakteriepr...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lae, Oda Rebekka;
  Publisher: The University of Bergen
 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Varsi, Liv Inger;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Introduksjon Lungekreft er et stort helse- og samfunnsmessig problem i den vestlige verden. Lungekreft i sene stadier gir betydelige plager med blant annet dyspnø og smerter. De terapeutiske virkemidler man kan tilby i dag, har liten suksess i å behandle metastatisk syk...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stølen, Ingrid; Finstad, Anne;
  Publisher: NTNU

  Formålet med denne masteroppgaven var å kartlegge eksponeringen av bioaerosoler ved prosesseringsanlegg for laks, hvor eksponering av gramnegative bakterier i luft er en faktor som også blir vurdert. Tidligere forskning av biologisk eksponering innen fiskeforedling ble ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristiansen, Elin Helene Fjell;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Masteroppgave i klinisk sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen Denne masteroppgaven har utspring i en undring over at jeg har observert relativt store variasjoner i hvordan munnbind brukes på operasjonsstuene. Det har ikke vært mulig å finne studier som kunne...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvernmo, Helene Ballo;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Traumatiske hjerneskader vil stadig bli en viktigere årsak til mortalitet og morbiditet i vår del av verden. Nevrointensiv behandling tar sikte på å redusere og attenuere de skadelige konsekvensene av slike skader. Målet for denne oppgaven var todelt. Det første var å i...

22,057 research outcomes, page 1 of 2,206
Last index information