Download Results
918 research outcomes, page 1 of 92
 • publication . External research report . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tvedten, Øyvind F.; Eriksen, Veslemøy; Kongsrud, Jon; Brattenborg, Narve;
  Publisher: Rogalandsforskning

  Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Sandnes kommune. Rapporten skal blant annet brukes som en del av dokumentasjonen i forbindelse med kommunens bruk av resipientene for avløpsvann. Sandnes kommune

 • publication . External research report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Johansen, Per-Otto;
  Publisher: Uni Research Miljø

  Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i indre Sævareidfjorden utenfor AS Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- og bunndyrsundersøkels...

 • publication . External research report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn T.; Halvorsen, Godtfred A.; Sandven, Ole; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar B.; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut W.;
  Publisher: NORCE Miljø

  Som en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og LFI Uni Miljø har det i perioden 2006–2011 blitt gjennomført et samordnet prosjekt for de seks "BKK-elvene" der LFI Uni Miljø jevnlig har oppdrag. Prosjektet har hatt følgende målsettinger: • opparbeide langsikti...

 • publication . External research report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar;
  Publisher: NORCE Miljø

  Hjelmelandsåna fremstår som et flott laksevassdrag med et «naturlig» elveleie som er meandrerende og med en generell svært god til god habitatkvalitet for fiskeproduksjon av laks og sjøaure. Store deler av elva tilbyr gode gytemuligheter for laks og sjøaure samt variert...

 • publication . External research report . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Samdal, Oddrun; Bye, Hege Høivik; Torsheim, Torbjørn; Birkeland, Marianne Skogbrott; Diseth, Åge Røssing; Fismen, Anne-Siri; Haug, Ellen; Leversen, Ingrid; Wold, Bente;
  Publisher: HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen
 • publication . External research report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per;
  Publisher: Uni Research Miljø SAM-Marin

  På oppdrag fra Marine Harvest, region nord, har Aqua Kompetanse AS gjennomført en resipientundersøkelse i Risværfjorden, Leka Kommune, i Nord-Trøndelag fylke. Det er tatt prøver fra fire stasjoner i området rundt oppdrettslokalitetene Bjørnskjæret og Slokkholmen. Feltar...

 • publication . External research report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto;
  Publisher: Uni Research Miljø SAM-Marin

  Aqua Kompetanse AS har på oppdrag fra Lerøy Midnor, Settefisk avd. Botn gjennomført en resipientundersøkelse Valsøyfjorden, Halsa kommune. Fra to stasjoner i fjorden er det analysert to grabbprøver med dyrearter, og en grabbprøve med sediment. Resultatene er sammenligne...

 • publication . External research report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar;
  Publisher: NORCE Miljø

  Etableringen av Nygard pumpekraftverk har medført spredning av røye fra Skjerjevatnet i Eksingedalsvassdraget til Modalsvassdraget. Det er utarbeidet en overvåkingsplan for de vatna som er potensielle resipienter for røye. Den foreliggende rapporten omfatter et kontroll...

 • publication . External research report . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dale, Irene Bergljot; Olsen, Tor Bjarne;
  Publisher: Rogalandsforskning

  Gjennom prosjektet ”Flerkulturelt arbeidsmiljø et forsknings- og utviklingsprosjekt” har RF-Rogalandsforskning utviklet et verktøy for håndtering av mangfold i arbeidslivet. Prosjektet var finansiert av NHOs arbeidsmiljøfond. Denne rapporten beskriver selve verktøyet og...

 • publication . External research report . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper;
  Publisher: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
918 research outcomes, page 1 of 92
Last index information