Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
  • publication . Conference object . 2013
    Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
    Authors:
    Iden, Jon; Andestad, Martin; Grung-Olsen, Hans-Christian;

    Denne artikkelen studerer hvilken innvirkning prosessledelse har på bedrifters innovasjonsevne. Artikkelen deler prosessledelse inn i seks dimensjoner, og det gjøres en litteraturstudie for å avdekke sammenhengen mellom hver dimensjon og innovasjonsevne. Analysen viser ...

1 research outcomes, page 1 of 1