Filters (3 )
Download Results
283 research outcomes, page 1 of 29
 • publication . Book . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hammerlin, Yngve; Johnsen, Berit; Skuleberg, Andreas; Risvand, Kari Vilde; Storberget, Knut; Langås, Lars; Blymke, Øystein; Lind, Betty; Alatalo, Ilppo A.; Bronebakk, Kristin; ...
  Publisher: Kriminalomsorgen

  [...] Erkjennelsen av Inger Maries mangesidige engasjement, tenke- og væremåte uttrykkes ikke minst ved festskriftbidragenes mangfold. Titlene til innspillene og artiklene gjenspeiler talende nok også Inger Maries humanistiske perspektiv og mange interesser som medmenne...

 • publication . Book . 1967
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Giæver, Harald;

  Fra Institutt for driftslære og landbruksøkonomi.

 • publication . Book . 1955
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Christiansen, Bjørn;
  Publisher: Forsvarets psykologiske avdeling
 • publication . Book . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grythe, Jon;
  Publisher: Høgskolen i Agder

  Rutiner for systematisk studentevaluering av undervisningen i høyere utdanning er noe som i følge den nye kvalitetsreformen vil få større plass på universiteter og høgskoler fra og med studieåret 2003. Mange av disse institusjonene har erfaringer med å la studentene for...

 • publication . Book . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilsen, Norvald;
  Publisher: Universitetet i Agder

  Dansebeskrivelser og bakgrunnsstoff til noen av de mest utbredte dansene i norsk skolesystem. Alle dansene er dokumentert, og kilder oppgitt

 • publication . Book . 1950
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Heiervang, Sigurd (red.);
  Publisher: Det Norske diakonhjem
 • publication . Book . 1977
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Norderhaug, Magnar; Brun, Einar; Møllen, Gunstein Uleberg;
 • publication . Book . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Madsbu, Jens Petter; Pedersen, Mona;
  Publisher: Oplandske Bokforlag

  Festskrift til Knut Gabrielsen Forord: Hemmeligheten - et forord. I det knappe året vi har jobbet med denne bokutgivelsen, har den gått under benevnelsen «Hemmeligheten». Fagmiljøet ved Høgskolen i Hedmarks Institutt for organisasjon og ledelse har båret på hemmelighete...

 • publication . Book . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristoffersen, Ragnar (Red.);
  Publisher: Kriminalomsorgens utdanningssenter

  Størst mulig sammenlignbarhet er et ideal som har vært etterstrebet i arbeidet med denne og tidligere publikasjoner, men idealet kan aldri oppnås 100 % fordi landene har litt ulik lovgivning og praksis. Samtidig er de nordiske landene såpass like at det er forsvarlig å ...

 • publication . Book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Barland, Jens;

  Dette verket omfattes av bestemmelsene i Lov om opphavsretten til åndsverk m.v. av 1961. Verket utgis Open Access under betingelsene i Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Denne tillater tredjepart å kopiere, distribuere og ...

283 research outcomes, page 1 of 29
Last index information