Download Results
26 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Bachelor thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mostad, Jon Frang; Kaland Fjellstad, Liv;
  Publisher: Karlstads universitet

  "Innovasjon og høyere lederutdanning i Norge - innovasjon som politikkområde og utforming av høyere lederutdanning", er en masteravhandling avlagt ved Karlstads Universitet i 2006. I avhandlingen gjør forfatterne rede for overordnede politiske styringssignaler om utvikl...

 • publication . Master thesis . Bachelor thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nyhuus, Katrine Haugli; Thorsen, Tone;

  Masteroppgaven ble presentert 6. desember 2007 The new Welfare Reform in Norway consists of the establishment of a new welfare office; NAV office. The NAV office will open in all municipalities within 2010 as local partnerships between the state and the municipals as eq...

 • publication . Bachelor thesis . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rostad, Ola; Hauge, Thor Arne;
  Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

  Formålet med denne oppgaven har vært å se på sammenhengen mellom kunnskapsdeling og idéforvaltning og innovasjonsevne i en industrivirksomhet (NorDan AS avdeling Arneberg) samt å gi denne et underlag for å vurdere hvordan en ved å videreutvikle elementer i Knowledge Man...

 • publication . Doctoral thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kirchhoff, Jörg W.;
  Publisher: Karlstads universitet, Avdelningen för arbetsvetenskap

  This thesis focuses on the work in primary health care enterprises within two municipals which have organised their services after new organisational models attuned to New Public Management ideologies. The organisational model, i.e. the purchaser – provider model, had f...

 • publication . Bachelor thesis . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  stavli, øystein;
  Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Innovation Policy has been a high priority matter on the political agenda in Norway during the first half of this decade. In 2003-2004 the first two official policy-documents on innovation policy where publicised with great publicity. Based on official policy-documents,...

 • publication . Bachelor thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tornsberg, Helene; Ørmen, Nita;
  Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Hensikten med undersøkelsen er å synliggjøre hvilke utfordringer høgskolesystemet står overfor med tanke på mangfoldet i studentmassen og Kvalitetsreformens krav. Studentmassen utgjør et mangfold bestående av mennesker med ulik bakgrunn, kjønn, kultur, språk og ulike li...

 • publication . Bachelor thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mathiesen, Trine;
  Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Dette studiet undersøkte om det finnes en positiv relasjon mellom korsang og det subjektive velbefinnendet. I undersøkelsen deltok 84 sangere fra 5 kor på både avansert og amatørnivå. Deltagerne fylte i et Mood Adjective Checklist-skjema (MACL: L. Sjöberg, E. Svensson &...

 • publication . Bachelor thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hongslo Vala, Cecilie;
  Publisher: Högskolan på Gotland, Avdelningen för Arkeologi och osteologi

  This scientific paper is about the changes in the skeleton caused by the diseases osteoarthritis and osteoporosis. Six males and one female from Banken 1, S:ta Gertrud  and S:t Hans in Visby were chosen for an osteological analysis. All individuals are adults and dates ...

 • publication . Bachelor thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myhra, Håkon;
  Publisher: Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten

  The digital evolution in the film industry has opened possibilities that was only to blockbusters before the digital age. I am talking about mass-scenes. Huge scenes with hordes of people often in huge battlefields. This was earlier in film history an extremly costly un...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tofastrud, Morten; Zimmermann, Barbara; Devineau, Olivier; Hessle, Anna; Aletengqimuke, Sukebate; Dickel, Lisa; Hegnes, Hilde; Møllevold, Ole Henrik; Holmen Skoglund, Bjørn; Spedener, Mélanie;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet

  Politiske målsetninger om økt storfekjøttproduksjon i Innlandet gjør at storfebeiting i utmark er forventet å øke, og da særlig andelen av spesialiserte, internasjonale kjøttferaser. Storfe er avlet til å yte maksimalt på uniformt, flatt grasland. I skogen er habitatet ...

26 research outcomes, page 1 of 3
Last index information