Filters (3 )
Download Results
45,729 research outcomes, page 1 of 4,573
 • publication . Report . 1979
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Moen, Asbjørn; Selnes, Morten;
  Publisher: NTNU Vitenskapsmuseet
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nøstvik, Fredrik Dverset;

  Fra 2001 til 2014 har andelen unge nordmenn mellom 20 og 34 år som eier, leier, og bor hjemme vært rimelig stabil. I løpet av perioden er boligprisene nesten fordoblet noe som har ført til en stor offentlig debatt om unges situasjon på boligmarkedet. Denne oppgaven unde...

 • publication . Research . 1996
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahl, Einar;
  Publisher: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
 • publication . Bachelor thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bendixen, Sondre;

  Denne oppgavens hensikt er å belyse tre rederiers praksis for styring av finansiell risiko. Den vil med en kvalitativ tilnærming belyse rederienes eksponering og håndtering av finansiell risiko i form av valuta, renter og prisrisiko på råvare. Oppgaven vil også belyse h...

 • publication . Report . 1975
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Langeland, Arnfinn; Kvittingen, Kirsti; Jensen, Arne; Reinertsen, Helge; Sivertsen, Bjørn; Aagaard, Kaare;
  Publisher: NTNU Vitenskapsmuseet
 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hopen, Julie;

  Lav BMI kunne relateres til dårligere lungefunksjon, høyere depresjonsscore, økt forekomst av dyspné, dårligere fysisk kapasitet og økt risiko for sykdomsprogresjon og død. Frukt og grønnsaker førte til bedring av lungefunksjon og redusert oksidativt stress. Bearbeidet ...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skogstad, Svein-Tore;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Denne masteroppgaven omhandler Forsvarsbygg utleie som er et av seks forretningsområder i Forsvarsbygg. Utgangspunktet er opprettelsen av Forsvarsbygg (FB) i 2002 og beslutningen som er gjort i Stortingsproposisjon 45 2000-2001 om at FB skal drives etter forretningsmess...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johannessen, Anna-Louise;

  Master's thesis in Risk Management and Societal Safety Oppgaven er gjennomført som en kvalitativ casestudie av samarbeidet mellom Safetec og Jernbaneverket i forbindelse med kartlegging av sikkerhetskulturen i Jernbaneverket. Datainnsamlingen fra dette forskningsprosjek...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eikemo, Irene Kristin;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Er varsling om kritikkverdige forhold en sikkerhetsmekanisme eller en trussel mot omdømme? Synet på det avhenger av hvilket fokus organisasjonen har. På den ene siden er petroleumsnæringen avhengig av ansattes vilje...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gunnestad, Terje Jektvik;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Formål: Ved endestadie nyresvikt er nyretransplantasjon den foretrukne behandling. Best graftfunksjon og graftoverlevelse oppnås ved bruk av levende giver. Søskengivere har 25% sjanse for fullstendig vevsforlikelighet, noe som gir resipienten et godt utgangspunkt for å ...

45,729 research outcomes, page 1 of 4,573
Last index information