Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
  • publication . Article . 2012
    Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
    Authors:
    Wråkberg, Urban;

    Jürgen Habermas har i sin sociologiska tolkning av den filosofiska diskursen fasthållit vid möjligheten av att i en idealisk samtalssituation nå konsensus att lägga till grund för gemensamma tillvägagångssätt och samförstånd om vad som är sant. Han har också förklarat v...

1 research outcomes, page 1 of 1
Last index information