Download Results
37 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Woods, Ruth; Wågø, Solvår Irene; Thomsen, Judith;
  Publisher: SINTEF akademisk forlag

  Denne rapporten presenterer innspill til boligutvikling på Frøya spesielt, og andre kystkommuner generelt. Rapporten oppsummerer viktige faktorer i kommunal boligplanlegging, med særlig fokus på boligtilflyttere, kystens landskap og byggeskikk. Målsettingen er å gi bidr...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tombre, Ingunn; Andersen, Oddgeir; Barlindhaug, Stine; Bjerke, Jarle W.; Erikstad, Lars; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sloreid, Svein Erik; Strann, Karl Birger; Svestad, Asgeir; ...
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Source at <a href=http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/23.pdf> http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/23.pdf </a> This report summarises consequences of a planned wind park at the Sneqord peninsula, Måsøy municipality. Impact assessme...

 • publication . Doctoral thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Risøy, Sølvi Marie;
  Publisher: The University of Bergen

  Vulnerable, sovereign and responsible. Women’s stories about prenatal diagnostics and selective abortion. “In Norway we make sure that some children with Downs’s syndrome are born, and that their mothers are younger than 38 years”. This statement illustrates an importan...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Trond Meling;
  Publisher: Norsk Arkeologisk Selskap

  Formålet med denne artikkelen er å diskutere hvordan hellere i Rogaland ble anvendt i førromersk jernalder, og hvilken rolle de har spilt i utnyttelsen av landskapet. Utgangspunktet for diskusjonen er en heller ved navn Helleren, i Jøssingfjord, som ligger helt sørvest ...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristiansen, Daniel Løset;

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi This study explores music therapy in addiction treatment. The research was done in relation to a master’s project that established a music therapy program at a residential rehabilitation center, which relates to the con...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordeide, Sæbjørg Walaker;
  Publisher: Norsk Arkeologisk Selskap

  Viking Age art is dominated by animal motifs. In particular, the so-called ‘gripping-beasts’ spread from the end of the eighth century. This article discusses a couple of examples of motifs on archaeological objects in which people and animals are combined, namely from ...

 • publication . Doctoral thesis . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Njåstad, Magne;
  Publisher: Det historisk-filosofiske fakultet

  Hvor mektig var konge og kirke i middelalderens Norge? Hvor gikk grensen for makt? I denne avhandlingen blir disse spørsmålene belyst gjennom analyser av konflikter og konfliktløsning i det norske kongeriket fra ca. 1300 til 1540. To områder innenfor det norske riket bl...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Repstad-Omland, Tone Kristine;
  Publisher: Universitetet i Agder ; University of Agder

  Masteroppgave kunstfag KF500 - Universitetet i Agder 2019 Both from the elementary school education and the professional life, I have gained insight and an experience basis for commenting on the subject of arts and crafts. There are often techniques and crafts that are ...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aas, Geir;

  Over the past decades, domestic violence, violence against women and child abuse has received much attention, both in the media, in political discourse and in social research. Abuse of the elderly however, arouses limited interest. Both in government action against dome...

 • publication . Doctoral thesis . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Slottemo, Hilde Gunn;
  Publisher: Det historisk-filosofiske fakultet

  Rammen rundt denne boka er virksomheten ved Norsk Koksverk i Mo i Rana, men dens tema er mannlighet i mer allmenn forstand. Mannligheten er ikke statisk og enhetlig, tvert om er forståelsen av og forventningene til det å være mann historisk betinget. Mannligheten på en ...

37 research outcomes, page 1 of 4
Last index information