Download Results
20 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Breivik, Marita Alvestad;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Tittelen på denne studien er: Pedagogisk leders rolle i å fremme barns sosiale kompetanse. Formålet er å undersøke den pedagogiske lederens rolle i arbeidet med å fremme sosial kompetanse blant barna på sin avdeling eller base, med fokus på det allmennpedagogiske. Probl...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brugrand, Anna; Iversen, Madelene;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for Økonomi og Administrasjon

  BO6-2011

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Ingrid; Olsø, Maren; Berg, Amalie;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020 Klimaendringene er en av de største og mest aktuelle utfordringene verden står overfor i dag. Samtidig blir vi stadig flere mennesker på jorda, noe som fører til at behovet for mat også øker. Som en k...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Hungnes, Håvard; Ouren, Jørgen;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Redusert etterspørsel av sluttleveringer (konsum, investeringer og eksport) som følge av tiltak for å redusere smittespredningen av koronaviruset rammer ikke bare de virksomhetene som denne etterspørselen retter seg mot. Disse virksomhetene kjøper igjen varer og tjenest...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Baharmand, Hossein; Phillips, Ross Owen;
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wilhelmsen, Selvi Andrea;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne masteroppgaven omhandler hvordan ansatte blir motiver og ledet i fjernledelse og nærledelse. Denne studien har hensikt til å besvare oppgavens problemstilling: Hvordan lede og motivere ansatte ved fjernledelse kontra nærledelse? I teorikapittelet vil man gå nærmer...

 • publication . External research report . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Egelandsdal, Kjetil; Hansen, Cecilie Johanna Slokvik;
  Publisher: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), University of Bergen

  publishedVersion

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bryn, Georg;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety De aller fleste kriser av et visst omfang krever involvering i håndteringen fra både kommuner, fylkesmannsembeter, direktorater og departementer. Involveringen vil variere, men det er ofte lav terskel for at det ori...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Eivind Holskar;
  Publisher: NTNU

  Formålet med studien er å undersøke hvordan spillerutviklere ansatt i Norges Fotballforbund tenker om begrepet talent, identifisering og utvikling. I tillegg ønsker jeg å se om likheter/ulikheter kan forklares ut fra kretsene, eller om det er preget av individuelle e...

 • Master's thesis in Multimedia and educational technology (MM500) Dette forskningsprosjektet har hatt som formål å undersøke hvilke faktorer som påvirker lærere på ungdomstrinnet når de planlegger for elevenes bruk av digitale verktøy til samarbeid og kommunikasjon. Fors...

20 research outcomes, page 1 of 2