Download Results
11 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tjørhom, Raymond;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Automation and signal processing Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med ION Racing, en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger som hvert år bygger en elektrisk racerbil. Oppgaven dreier seg om ferdigstillelse av et batteriovervåkningssyst...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilssen, Hanne;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  COVID-19 førte til de mest omfattende tiltakene Norge har opplevd siden andre verdenskrig. Blant tiltakene var en midlertidig stenging av alle landets barnehager, før de etter omtrent fem uker ble gjenåpnet igjen. Denne studien har undersøkt hva som har påvirket risikop...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Kristoffer; Livang, Synne Jørgensen;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Leadership and Organizational Psychology - Handelshøyskolen BI, 2020 This study seeks to explore the relationship between transformational leadership and employee’s readiness towards change, and the moderating effect of employe...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eliassen, Igor;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial Economics I denne masteroppgaven har det blitt foretatt en verdsettelse av Maha Energy AB (et svensk onshore olje- og gasselskap). Hovedformålet med verdsettelsen var å beregne den underliggende verdien av selskapets verdi per aksje på to f...

  Add to ORCID
 • Master's thesis in Multimedia and educational technology (MM500) Dette forskningsprosjektet har hatt som formål å undersøke hvilke faktorer som påvirker lærere på ungdomstrinnet når de planlegger for elevenes bruk av digitale verktøy til samarbeid og kommunikasjon. Fors...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grøholt, Jon Embret;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Digitalisering og digitale transformasjoner er i høysete for mange bedrifter både nasjonalt og internasjonalt. Dette betyr at tilgang til data og betydningen av å kunne utnytte denne til bedriftens fordel er viktigere enn noen gang. Felter som AI, maskinlæring og predik...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wilhelmsen, Selvi Andrea;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne masteroppgaven omhandler hvordan ansatte blir motiver og ledet i fjernledelse og nærledelse. Denne studien har hensikt til å besvare oppgavens problemstilling: Hvordan lede og motivere ansatte ved fjernledelse kontra nærledelse? I teorikapittelet vil man gå nærmer...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skogly, Sara Kristine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Målsettingen for arbeidet var å utvikle og validere en metode for å kunne bestemme hydrogenfluorid (HF) konsentrasjon i uteluft ved bruk av passiv prøvetaking og ionekromatografisk bestemmelse. I valideringen av metoden ble det sett på linearitet, spesifisitet, nøyaktig...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aronsen, Steffen Aron;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Person og varetransport ved hjelp av moderne droneteknologi og småskala luftfart er kommet i fokus både som en ny mulighet for å løse transportoppdrag over kortere avstander. Ved Fakultet for realfag og teknologi er det gjennom flere år arbeidet med småbilkonseptet «Dol...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olstad, June;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet

  “Vi tenker nytt, ikke fordi vi vil - men fordi vi må” - June Olstad Corona har satt samfunnet og en mangfoldig mengde virksomheter tilbake i tid, likevel har utviklingen og nyskapningen aldri vært større. Vi lever i et samfunn hvor utviklingen de siste 10-20 årene har v...

11 research outcomes, page 1 of 2