Download Results
26 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aronsen, Steffen Aron;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Person og varetransport ved hjelp av moderne droneteknologi og småskala luftfart er kommet i fokus både som en ny mulighet for å løse transportoppdrag over kortere avstander. Ved Fakultet for realfag og teknologi er det gjennom flere år arbeidet med småbilkonseptet «Dol...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olstad, June;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet

  “Vi tenker nytt, ikke fordi vi vil - men fordi vi må” - June Olstad Corona har satt samfunnet og en mangfoldig mengde virksomheter tilbake i tid, likevel har utviklingen og nyskapningen aldri vært større. Vi lever i et samfunn hvor utviklingen de siste 10-20 årene har v...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Korsnes, Kristine Helen; Rui, Jorun I; Vangen, Marie;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Høringsuttalelse – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. Av Det juridiske fakultet på vegne av UiT Norges arktiske universitet.

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Indseth, Thor; Nygård, Karin Maria; Godøy, Anna Aasen;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tjørhom, Raymond;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Automation and signal processing Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med ION Racing, en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger som hvert år bygger en elektrisk racerbil. Oppgaven dreier seg om ferdigstillelse av et batteriovervåkningssyst...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilssen, Hanne;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  COVID-19 førte til de mest omfattende tiltakene Norge har opplevd siden andre verdenskrig. Blant tiltakene var en midlertidig stenging av alle landets barnehager, før de etter omtrent fem uker ble gjenåpnet igjen. Denne studien har undersøkt hva som har påvirket risikop...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brurberg, Kjetil Gundro;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wilhelmsen, Selvi Andrea;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne masteroppgaven omhandler hvordan ansatte blir motiver og ledet i fjernledelse og nærledelse. Denne studien har hensikt til å besvare oppgavens problemstilling: Hvordan lede og motivere ansatte ved fjernledelse kontra nærledelse? I teorikapittelet vil man gå nærmer...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjerustad, Cay; Bergene, Ann Cecilie;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

  Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2020, en spørreundersøkelse rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av hvordan situasjonen med Covid-19 har påvir...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari; Devik, Siri A; Moe, Aud; Jacobsen, Frode F; Puaschitz, Nathalie G; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Senter for omsorgsforskning

  Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det. Oppsummeringene er korte analyser av muligheter og konsekvenser ved å øke kommunenes innsats uten å gå på bekostn...

  Add to ORCID
26 research outcomes, page 1 of 3