Filters (5 )
Download Results
25 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brugrand, Anna; Iversen, Madelene;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for Økonomi og Administrasjon

  BO6-2011

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Breivik, Marita Alvestad;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Tittelen på denne studien er: Pedagogisk leders rolle i å fremme barns sosiale kompetanse. Formålet er å undersøke den pedagogiske lederens rolle i arbeidet med å fremme sosial kompetanse blant barna på sin avdeling eller base, med fokus på det allmennpedagogiske. Probl...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skogly, Sara Kristine;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Målsettingen for arbeidet var å utvikle og validere en metode for å kunne bestemme hydrogenfluorid (HF) konsentrasjon i uteluft ved bruk av passiv prøvetaking og ionekromatografisk bestemmelse. I valideringen av metoden ble det sett på linearitet, spesifisitet, nøyaktig...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilssen, Hanne;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  COVID-19 førte til de mest omfattende tiltakene Norge har opplevd siden andre verdenskrig. Blant tiltakene var en midlertidig stenging av alle landets barnehager, før de etter omtrent fem uker ble gjenåpnet igjen. Denne studien har undersøkt hva som har påvirket risikop...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tjørhom, Raymond;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Automation and signal processing Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med ION Racing, en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger som hvert år bygger en elektrisk racerbil. Oppgaven dreier seg om ferdigstillelse av et batteriovervåkningssyst...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brurberg, Kjetil Gundro;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Asdøl, Nikoline;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Gjennom gjeldende byrådsplattform har Oslo kommune en målsetning om 100.000 nye bytrær innen 2030. Samtidig skal det bygges 100 kilometer sykkelvei innen utgangen av 2023 for å nå målsetningen om at 25 % av alle hverdagsreiser skal foregå på sykkel. Både satsing på bytr...

 • publication . Article . Bachelor thesis . Other literature type . Part of book or chapter of book . Book . Contribution for newspaper or weekly magazine . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Simon Brown;
  Publisher: NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

  Рассматривается жанр memento mori в немецкой литературе XI-XII веков. В произведениях этого жанра художественно реализуется категория памяти смертной, он близок близок к проповеди о необходимости покаяния. Типичные для данного жанра тексты Нокера и Генриха фон Мелька вк...

 • publication . External research report . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Egelandsdal, Kjetil; Hansen, Cecilie Johanna Slokvik;
  Publisher: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), University of Bergen

  publishedVersion

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bryn, Georg;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety De aller fleste kriser av et visst omfang krever involvering i håndteringen fra både kommuner, fylkesmannsembeter, direktorater og departementer. Involveringen vil variere, men det er ofte lav terskel for at det ori...

25 research outcomes, page 1 of 3