Download Results
3 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tjørhom, Raymond;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Automation and signal processing Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med ION Racing, en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger som hvert år bygger en elektrisk racerbil. Oppgaven dreier seg om ferdigstillelse av et batteriovervåkningssyst...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bryn, Georg;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety De aller fleste kriser av et visst omfang krever involvering i håndteringen fra både kommuner, fylkesmannsembeter, direktorater og departementer. Involveringen vil variere, men det er ofte lav terskel for at det ori...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kleiveland, Hilde;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Formålet med studien er å bidra til økt innsikt og kunnskap rundt barns psykiske helse, hvor fokuset er spesielt rettet mot barns følelser. Forskningsspørsmålet for undersøkelsen omhandler hvilke måter barnehagen kan bidra til å frem...

3 research outcomes, page 1 of 1