Download Results
20 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandvik, Kåre; Tuftin, Per-Arne; Jakobsen, Erik W.;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  <p>Den norske reiselivsnæringen er i sin største krise noensinne. Store deler av næringen har vært nedstengt siden 12. mars. Situasjonen 2 ½ måneder senere er stengte grenser mot utlandet og bråbrems i norsk økonomi. Den delen av næringen som har åpnet, har redusert kap...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Nils Magne; Breivik, Jørgen;
  Publisher: Fagbokforlaget

  Source at <a href=https://www.magma.no/>https://www.magma.no/. </a> Sosial distansering har vært myndighetenes fremste tiltak mot smittespredning under koronapandemien (covid-19). Å distansere seg fra andre mennesker er spesielt utfordrende i butikker hvor kundestrømmen...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Barskrind, Steffen; Auestad, Kristian; Haug, Joachim; Gaska, Håvard; Andersen, Kristoffer; Balsvik, Marius;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Institutt realfag og industrisystemer

  Dette bachelorprosjektet har gått ut på å gjøre mekaniske, elektrotekniske, og informasjons-tekniske forbedringer på en vindtunnel som eies av Universitetet i Sørøst-Norge. USN ønsket at vindtunnelen, som ble anskaffet fra Kongsberg Vitensenter, skulle bygges om fra et ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jortveit, Jarle; Berås, Therese; Nyhus, Marit Heggli;
  Publisher: University of Agder

  Master's thesis in Management (ORG917)

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari; Devik, Siri A; Moe, Aud; Jacobsen, Frode F; Puaschitz, Nathalie G; ...
  Publisher: Senter for omsorgsforskning

  Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det. Oppsummeringene er korte analyser av muligheter og konsekvenser ved å øke kommunenes innsats uten å gå på bekostn...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brurberg, Kjetil Gundro; Fretheim, Atle;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Baharmand, Hossein; Phillips, Ross Owen;
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wilhelmsen, Selvi Andrea;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Denne masteroppgaven omhandler hvordan ansatte blir motiver og ledet i fjernledelse og nærledelse. Denne studien har hensikt til å besvare oppgavens problemstilling: Hvordan lede og motivere ansatte ved fjernledelse kontra nærledelse? I teorikapittelet vil man gå nærmer...

 • publication . External research report . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Egelandsdal, Kjetil; Hansen, Cecilie Johanna Slokvik;
  Publisher: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), University of Bergen

  publishedVersion

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bryn, Georg;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety De aller fleste kriser av et visst omfang krever involvering i håndteringen fra både kommuner, fylkesmannsembeter, direktorater og departementer. Involveringen vil variere, men det er ofte lav terskel for at det ori...

20 research outcomes, page 1 of 2