Download Results
20 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandvik, Kåre; Tuftin, Per-Arne; Jakobsen, Erik W.;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  <p>Den norske reiselivsnæringen er i sin største krise noensinne. Store deler av næringen har vært nedstengt siden 12. mars. Situasjonen 2 ½ måneder senere er stengte grenser mot utlandet og bråbrems i norsk økonomi. Den delen av næringen som har åpnet, har redusert kap...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari; Devik, Siri A; Moe, Aud; Jacobsen, Frode F; Puaschitz, Nathalie G; ...
  Publisher: Senter for omsorgsforskning

  Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det. Oppsummeringene er korte analyser av muligheter og konsekvenser ved å øke kommunenes innsats uten å gå på bekostn...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eliassen, Igor;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial Economics I denne masteroppgaven har det blitt foretatt en verdsettelse av Maha Energy AB (et svensk onshore olje- og gasselskap). Hovedformålet med verdsettelsen var å beregne den underliggende verdien av selskapets verdi per aksje på to f...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ismail, Modar;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Krypende krisers særegenhet kjennetegnes ved en dualisme av frykt og kontinuitet som danner et narrativ om at en krise er på vei, men også at dagliglivet uunngåelig fortsetter. På kort tid har COVID-19 endret store deler av det norske samfunnet. Samtidig erkjennes faktu...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjerustad, Cay; Bergene, Ann Cecilie;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

  Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2020, en spørreundersøkelse rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av hvordan situasjonen med Covid-19 har påvir...

 • Master's thesis in Multimedia and educational technology (MM500) Dette forskningsprosjektet har hatt som formål å undersøke hvilke faktorer som påvirker lærere på ungdomstrinnet når de planlegger for elevenes bruk av digitale verktøy til samarbeid og kommunikasjon. Fors...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kleiveland, Hilde;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Formålet med studien er å bidra til økt innsikt og kunnskap rundt barns psykiske helse, hvor fokuset er spesielt rettet mot barns følelser. Forskningsspørsmålet for undersøkelsen omhandler hvilke måter barnehagen kan bidra til å frem...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Geir Selbæk; Siren Eriksen; Øyvind Kirkevold; Bjørn Lichtwarck;

  Bakgrunn: Skrøpelige eldre med multisykdom er ekstra sårbare og har høyere risiko enn yngre for alvorlig sykdom og død ved covid-19. Alle helse- og omsorgsinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram som skal gi skriftlige retningslinjer for generelle smittevernti...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandvik, Kåre;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  Reiselivsnæringen er sammen med digitale tjenester, helse og omsorg, Norges tre viktigste næringer for sysselsetting fremover, med en forventet vekst på 95.000 nye sysselsatte innen reiseliv i 2050. Reiselivsnæringen har i dag 170.000 sysselsatte og indirekte 180.000 sy...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brugrand, Anna; Iversen, Madelene;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for Økonomi og Administrasjon

  BO6-2011

20 research outcomes, page 1 of 2