Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Book . 2016
  Open Access Persian
  Authors:
  Rakowiecka-Asgari, Karolina; Asgari Hasanaklou, Asgar;
  Publisher: Našr-e Axtarān

  Książka porusza problem relacji formy powieści irańskiej z dynamiką przemian społecznych. Analizując zjawisko feminizacji porewolucyjnej beletrystyki, zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką postać kobieca zaczyna stopniowo odgrywać, jej psychologiczną komplikację i uwikłan...

1 research outcomes, page 1 of 1