Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
  • publication . Master thesis . Article . 2016
    Open Access Polish
    Authors:
    Grott, Bogumił;

    Praca dotyczy filozofii kultury Jana Stachniuka (1905-1963), lidera oryginalnej i nieco ekscentrycznej grupy ?Zadruga?. Swoj? g??wn? uwag? skupiam na najwa?niejszej ksi??ce Stachniuka, zatytu?owanej Cz?owiecze?stwo i kultura, ale omawiam tak?e wybrane kwestie filozoficz...

1 research outcomes, page 1 of 1
Last index information