Filters (4)
Download Results
5,947 research outcomes, page 1 of 595
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Persson, Victor;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för fysisk planering

  Vilken funktion fyller industriverksamheter i våra städer? Relationen mellan industrin och staden i övrigt har historiskt sett hängt ihop med tidens trender och ideal. I den tidiga industrialismens industristäder var begreppen industri och stad nästintill synonyma, men ...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Swedish
  Authors:
  Ortbäck, Karolina;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa

  Bakgrund. Livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt minskar risken för återinsjuknande i hjärtinfarkt samt förtidig död. Trots denna vetskap är upplevelsen av att stå inför en livsstilsförändring en komplex och svår utmaning för patienter med hjärtinfarkt. Syfte. Att und...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Petersson, Henrik;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola

  I detta arbete illustrerar jag den buddhistiska tanke som kallas pratityasamutpada, som saknar svensk översättning men på engelska kallas dependent origination och handlar om att alla fenomen uppkommit på grund av andra fenomen. För detta ritar jag på frihand i Ph...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Swedish
  Authors:
  Hagberg, Fanny; Björnfot, Simon;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för planering och mediedesign

  Skräckgenren ses ofta som den mest extrema filmgenren. Det är genren som sticker många i ögonen, då man där hittar allt det en annan genre väljer bort, eller snarare undviker. Man tänjer på gränserna. Varför tittar man på skräckfilm, vad kan man tänkas få ut av det? Är ...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Swedish
  Authors:
  Pettersson, Ina;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för fysisk planering

  Kandidatarbetet undersöker torg och orsakerna till dess olika användningar ur ett socio-rumsligt tillvägagångssätt, det vill säga förhållandet mellan människan och den fysiska miljön. I detta arbete kommer de två valda torgen, Medborgarplatsen och Sergels torg undersöka...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Amo Olsson, Christina; Lennwall, Alva;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa

  Bakgrund: Hälso- och sjukvården har påverkats mycket de senaste åren i ett samhälle där flera språk blir vanligare. Språkbarriärer inom hälso- och sjukvården mellan sjuksköterskan och patienten kan påverka den personcentrerade omvårdnaden negativt. Det saknas kunskap om...

 • publication . Doctoral thesis . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Tavassoli, Sam;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för industriell ekonomi

  Innovation and technological change is the major factor of production, renewal, and competitiveness of firms and nations in the contemporary “knowledge economy”. The overall purpose of this dissertation is to investigate the innovative behavior of firms in various secto...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Aleti, Mahesh; Syed, Rahamatulla; Chennupati, Rajendra Prasad;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Cognitive Radio technology is used for efficient utilization of the spectrum. There are two types of users, one is the Primary user (PU), and the second one is the Secondary user (SU). In those users, PU is having the license to use the spectrum. The SU does not have th...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Swedish
  Authors:
  Berglund, Marie; Carlström, Hanna;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa

  Bakgrund: Arbetsrelaterad stress drabbar främst personer med ett yrke där kontakt med andra människor är i fokus som personal inom vård och omsorg. Kraven på hälso- och sjukvårdspersonal har ökat vilket har bidragit till upplevelser av höga krav och stress på arbetet. S...

 • publication . Article . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Larsson, Stefan; Emmelin, Lars; Vindelstam, Sandra;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för fysisk planering

  At national policy level in Sweden, the importance of development of wind power is emphasized. However, the actual implementation is highly dependent on local permit giving for windmills. The legislation governing the permit giving has been revised in an attempt to make...

5,947 research outcomes, page 1 of 595