Download Results
67 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Article . 2017
  Authors:
  Zygmunt Kruczek; Magdalena Krauzowicz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  Turystyka kulinarna jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się trendów podróży tematycznych na rynku usług turystycznych na całym świecie. Celem podjętych badań było określenie profilu turysty kulinarnego odwiedzającego Podhale, a także opisanie specyfiki k...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2015
  Authors:
  Grzegorz Bieńczyk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  W artykule przedstawiono działalność turystyczną w środowisku i na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych prowadzoną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK). W pierwszej części przytoczono definicje niepełnosprawności, opisano jej rodzaje. Drugą część...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2013
  Authors:
  Nazar Kudla;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  Perspektywy zagospodarowania obszarów wiejskich są w znacznej mierze zależne od kształtowania polityki rolnej na podstawie wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju wsi. Tworzenie odpowiednich warunków dla aktywizacji przedsiębiorczości wiejskiej stanie się podstawą do ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2012
  Authors:
  Marzena Kacprzak; Sylwia Wilczewska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  Sport is an area of human activity which arouses much interest among not only young, but also older people. It is important for improving the health of European citizens and has an educational dimension, as well as it plays societal, cultural and recreational roles. Spo...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Authors:
  Łukasz Zbucki; Marek Kuźmicki;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  Celem artykułu jest analiza wielkości ruchu turystycznego na Wyspach Owczych z uwzględnieniem izolacji archipelagu, wynikającej z położenia geograficznego. W 2014 r. można zauważyć ożywienie ruchu turystycznego, co przejawia się większą liczbą turystów na lotniskach, wi...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Authors:
  Magdalena Kugiejko;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  Edukacja szkolna kojarzy się głównie z kilkugodzinnym siedzeniem w szkole, z lekcjami: geografii, chemii, historii czy też języka polskiego. Przekazywana wiedza jest często fragmentaryczna, wyrwana z szerszego kontekstu. Wycieczka, aktywność turystyczna w szkole jest je...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2013
  Authors:
  Aneta Stawiszyńska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  Konrad Fiedler był jednym z najaktywniejszych działaczy Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, w którym odpowiadał m.in. za organizowanie wycieczek po podłódzkich miejscowościach. Kolejnym ważnym obszarem jego działalności na rzecz popularyzowania tury...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2015
  Authors:
  Anna Pawlikowska-Piechotka; Karolina Gołębieska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  Poznanie społecznych i przestrzennych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowo- religijnej wydaje się problemem ważnym, ponieważ zainteresowanie turystyką religijną i pielgrzymkową w Polsce nie słabnie, czego dowodzą miliony turystów w skali roku odwiedzaj...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Authors:
  Katarzyna Obłąkowska-Kubiak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  W artykule przedstawiono świadomość spontaniczną, rodzaje zachowań i stosunek emocjonalny Polaków do zabytkowych budynków w perspektywie potencjału turystycznego tych obiektów. Artykuł uzupełnia wiedzę niezbędną do analiz potencjału turystycznego, prowadzenia polityki t...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2012
  Authors:
  Anna Milewska; Minika Narojek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  This article presents the income situation of Eastern Poland districts (with particular emphasis on the income which the districts acquire so as to assign it to carry out their tasks next). It was shown, on the example of the least developed part of Poland, that these d...

  Add to ORCIDorcid
67 research outcomes, page 1 of 7