Filters (2)
Download Results
347,753 research outcomes, page 1 of 34,776
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Sandell, Linnea;
  Publisher: Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  När jag letade efter inspiration att skriva om äldreomsorgen hittade jag efter en tids sökande en kunskapslucka. Jag fann begreppet personcentrerad vård väldigt brett och omfattande, och blev förvånad när jag insåg att det inte fanns forskning som innefattar hemtjänsten...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Swedish
  Authors:
  Arvidsson, Filippa; Nordahl, Lisa;
  Publisher: Sophiahemmet Högskola

  Bakgrund: Alkoholberoende innebär konsekvenser på hälsan utifrån både den fysiska och psykiska aspekten. Alkoholberoende patienter upplever vården som positiv när sjuksköterskorna är engagerade, uppmärksamma och ärliga vilket bidrar till säkerhet, säkert stöd och värdig...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Swedish
  Authors:
  Samad, Zakarias;
  Publisher: KTH, Arkitektur
  Country: Sweden

  Examensarbetets tema är Centrum för informellt lärande och handlar om ett kulturhus som jag har valt att kalla för Kulturvalen. Projektets fokuset ligger på inegration mellan nyanlända och boende i området. Här kan man välja aktiviteter eller skapa egna, i mötena mellan...

 • publication . Book . 1950
  Open Access Swedish
  Publisher: Stockholm
 • publication . Bachelor thesis . 2006
  Open Access Swedish
  Authors:
  Sunnemark, Giuditta; Landvall, Lenis;
  Publisher: Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen
  Country: Sweden

  Varor och tjänster är inte längre tillräckligt. Upplevelse som erbjudande är grunden till framtidens ekonomiska tillväxt. Vi har i vår artikel utforskat Experience Economy, alltså det begrepp som definieras upplevelseekonomi. Och med ett kvalitativt angrepp sätt har vi ...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Algulin, David; Sandberg, Jesper;
  Publisher: Linnéuniversitetet, Institutionen för matematik (MA)

  Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka hur induktiva eller deduktivaarbetssätt i undervisning påverkar elevers förståelse för matematiska innehåll samt vilka föroch nackdelar det finns med respektive. Studiens frågeställningar grundar sig i egnaer...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Swedish
  Authors:
  Lam, Mina;
  Publisher: Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi

  Allt fler system blir integrerade till en gemensam plattform som kallas för affärssystem. Genom att vara integrerade med andra informationssystem, kan ett affärssystem skapa snabbare informationsflöden i en organisation. Implementation av ett affärssystem kan skapa mång...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Swedish
  Authors:
  Al-Doori, Mustafa;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
  Country: Sweden

  I detta examensarbete har en studie i samarbete med NCC Construction AB i Umeå genomförts. Studien handlar om ett arbetsmiljörapporteringssystem som heter Synergi.Syftet med detta projekt är att få Synergi att bli mer användbart för personal som jobbar på NCC samt att i...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Franzén, Camilla; Jutterdahl, Therese;
  Publisher: Linköpings universitet, Pedagogik och didaktik
  Country: Sweden

  Studien syftar till att ge ett kunskapsbidrag kring specialpedagogers erfarenheter av tydliggörande pedagogik i grundskola och gymnasium. Vi använde kvalitativ intervjumetod med tematisk analys som metodansats. I vår studie genomförde vi semistrukturerade intervjuer med...

 • publication . Bachelor thesis . 2008
  Open Access Swedish
  Authors:
  Carlsson, Malin; Hansén, Terese;
  Publisher: Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande
  Country: Sweden

  Denna uppsats syftar till att beskriva och undersöka organisationsförändringen ”Skalbarhet och specialisering” som ägde rum inom IT-konsultföretaget HiQ Stockholm AB, under perioden 2005 till 2007. Det som intresserade oss är hur HiQ´s ledning planerade och genom¬förde ...

347,753 research outcomes, page 1 of 34,776