Filters (2)
Download Results
3,079 research outcomes, page 1 of 308
 • publication . Book . 2005
  Open Access Slovak
  Authors:
  Šušol, Jaroslav; Hrdináková, Ľudmila; Rankov, Pavol;
  Publisher: Zenodo

  Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/SHR_iktv.pdf

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Kubiatko, Milan; Fančovičová, Jana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
  Country: Czech Republic

  Rozmanitosť sfarbenia plodov/semien púta pozornosť už od čias Darwina, avšak len veľmi málo sa vie o preferenciách určitých plodov/semien človekom. Atraktívne predmety sú človekom hodnotené pozitívne, lákajú jeho pozornosť, nepríťažlivé subjekty pôsobia naopak odpudivo....

 • publication . 2013
  Open Access Slovak
  Authors:
  Petrášová, Silvia;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Akademické nakladatelství CERM
  Country: Czech Republic

  Experts have been wondering to what extent the work of architects in monument restoration requires creativity and whether this task must be appointed to architects. There is also a conflict between monument preservation and new production, when historical environment is...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2007
  Open Access Slovak
  Authors:
  KLÁRA VAVRIŠÍNOVÁ; VLADIMÍR ZIMMERMANN; JURAJ MLYNEK; PETER JUHÁS; PETER HAŠČÍK;
  Publisher: Faculty of Agriculture, University of Zagreb
  Country: Croatia

  At our work we have analysed the organisation of calving in Charolais breed during the years from 1998 to 2001 at selected farm. Our monitoring of calving during winter season (from January to February) shows the percentage of calving was in particular years ranged from...

 • publication . 2013
  Open Access Slovak
  Authors:
  Poliak, Michal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  Country: Czech Republic

  Základním cílem této práce je definovat návrh řešení pro podporu přípravy školení a tréninkových programů rozvoje zaměstnanců. Cíle je dosaženo prostřednictvím vytvoření dokumentu plánu řízení projektu a specifikací požadavků a architektury programového vybavení systému...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovak
  Authors:
  Hubert Žarnovičan; Katarína Pavličková; Jozef Kollár;
  Publisher: Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences

  Grasslands with old fruit trees are among the most widespread landscape elements in the Nová Baňa town scattered-settlement region. They are an expansion of former fruit production and are important in both cultural-historical and natural heritage. They were, however, c...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovak
  Authors:
  Vrabľová, Jana;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  COORDINATION OF RIGHTS PROTECTION LEVEL IN EUROPE IN THE CONTEXT OF THE ACCESSION OF THE EUROPEAN UNION TO THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS Tento príspevok analyzuje článok 53 Dohovoru o ochrane ľudských pr&a...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2012
  Open Access Slovak
  Authors:
  Přikrylová, Veronika;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  Country: Czech Republic

  Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu na vybudovanie firemnej škôlky v spoločnosti Quality Brands. Úvodná časť sa venuje teoretickým poznatkom z oblasti projektového managementu, následne autorka analyzuje súčasný stav z pohľadu možností realizácie firemnej škôlky...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2009
  Open Access Slovak
  Authors:
  Pochyla, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Táto práca je zameraná na prispôsobenie asynchrónneho motora s typovým označením STM71-4L pre synchrónny chod. Vhodnou konštrukčnou úpravou je potrebné dosiahnuť dostatočný synchronizačný moment, následkom čoho je rotor vtiahnutý do synchronizmu. Výsledná konštrukčná úp...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovak
  Authors:
  Ľubomír Matejov; Jaromíra Vaňová;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Document management of the 21st century means, in particular, a fully automated system that, after being installed on a corporate server, is capable, after setting up according to user preferences, to manage the documents separately, to work with these documents, upload...

  Add to ORCIDorcid
3,079 research outcomes, page 1 of 308