Filters (2)
Download Results
30,065 research outcomes, page 1 of 3,007
 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Serbian
  Authors:
  Ninković, Vladan Ž.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Универзитет у Београду, Медицински факултет
  Country: Serbia

  Produženi QT interval je udružen sa malignim srčanim aritmijama i naprasnom smrti... Prolonged QT interval is associated with malignant cardiac arrhythmias and sudden death...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Serbian
  Authors:
  Mudri-Stojnić, Sonja;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
  Country: Serbia
  Project: MESTD | Biosensing Technologies a... (43002), EC | STEP (244090)

  U radu je prikazana distribucija, dinamika i diverzitet insekata oprašivača iz reda Hymenoptera - Apiformes (Anthophila) i Diptera Syrphidae) na stepskim fragmentima i na suncokretu u agroekosistema Vojvodine. U cilju uvida u strukturu pre...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Doctoral thesis . 2015
  Open Access Serbian
  Authors:
  Romanić, Ranko;
  Publisher: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad
  Country: Serbia

  U okviru ove doktorske disertacije ispitani su i utvrđeni optimalni uslovi za proces ljuštenja semena suncokreta visokooleinskog tipa, kao sirovine za proizvodnju ulja. Sprovedena istraživanja su dala podatke o optimalnim vrednostima sadržaja vlage u semenu i pri...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Serbian
  Authors:
  Nikitović, Aleksandar;
  Country: Serbia
  Project: MESTD | Politics of Social Memory... (179049)

  Early Greek ethics embodied in Cretan and Spartan mores, served as a model for Plato`s political theory. Plato theorized the contents of early Greek ethics, aspiring to justify and revitalize the fundamental principles of a traditional view of the world. However, accord...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Serbian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Београд : Институт за српски језик САНУ
  Country: Serbia
  Project: MESTD | The Standard Serbian Lang... (178004)

  Уз типичне зависносложене реченице са кондиционалном клаузом, у савременом српском језику нису ретке ни кондиционалне клаузе коментативног типа: На отварање изложбе дошло је двадесетак људи, ако их је било и толико; Уколико добро памтим, багрем је прошле године цветао р...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Serbian
  Authors:
  Kalezić, Tanja V.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Универзитет у Београду, Медицински факултет
  Country: Serbia

  Kornealna topografija sa prikazanim svim parametrima različitih mapa za praćenje promena oblika rožnjače nov su korak ka boljem razumevanju rožnjače, kao i boljem sagledavanju pacijenata za različite oftalmološke procedure. Cilj istraživanja bio je da se ustanovi uticaj...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Doctoral thesis . 2014
  Open Access Serbian
  Authors:
  Purić, Danka B.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Универзитет у Београду, Филозофски факултет
  Country: Serbia
  Project: MESTD | Identification, measureme... (179018)

  Egzekutivne funkcije mogu se definisati kao kontrolni mehanizmi koji upravljaju brojnim kognitivnim potprocesima. Savremena shvatanja egzekutivnih funkcija idu u pravcu identifikovanja različitih međusobno povezanih, ali ipak odvojivih egzekutivnih procesa, kao što su p...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 2001
  Open Access Serbian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Београд : Византолошки институт САНУ
  Country: Serbia

  Ова књига представља допуњен текст магистарске тезе „Војно племство у Византији ХI века“, одбрањене на Филозофском факултету у Београду, 29. децембра 1998. године, пред комисијом у саставу проф. Љубомир Максимовић, проф. Јованка Калић, дописни члан САНУ и др Радивој Рад...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2010
  Open Access Serbian
  Authors:
  Gordana Miscevic-Kadijevic;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Institute for Educational Research, Belgrade

  The majority of papers on cooperative learning so far have discussed the variables of affective domain, and research within the cognitive domain, especially when it comes to different forms of knowledge, has not been conducted very much. Within the cognitive-development...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2011
  Open Access Serbian
  Authors:
  Marković, Vedrana; Veljić, Čedo;
  Publisher: Drustvo defektologa Srbije
  Country: Serbia

  Inkluzivno obrazovanje je već nekoliko godina aktuelno u crnogorskim osnovnim školama. U redovna odjeljenja su uključena djeca sa različitim teškoćama u razvoju: senzornim, tjelesnim ili intelektualnim. I pored snažne podrške koju inkluzija ima u pedagoškim, defektološk...

30,065 research outcomes, page 1 of 3,007