Filters (2)
Download Results
491 research outcomes, page 1 of 50
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Kurdish
  Authors:
  Ili, Aynur;
  Publisher: Yaşayan Diller Enstitüsü

  Mihemed Hadî'nin hayatı hakkında her ne kadar az bilgiye sahip olunsa da bilinmektedir ki 19. ve 20. yüzyılları arasında yaşamış olan bir âlim, şair, mutasavvuf ve aydındır. Muhammed Hadi Licelidir, bu da halk arasında bilinen adı olan Seydayê Licî mahlasından anla...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Kurdish
  Country: Poland
 • publication . Article . 2020
  Open Access Kurdish
  Authors:
  TANRIKULU, Veysel;
  Publisher: Osman ASLANOĞLU

  In this study, bully which is one of the cultural elements of Diyarbakır city will be examined. We will evaluate the bully culture of Diyarbakır in accordance with the pattern of social bandit created by Eric Hasbawm. Eric Hasbawm, in his book “Bandit” examines the conc...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Kurdish
  Authors:
  Kanat, Mihriban;
  Publisher: Yaşayan Diller Enstitüsü

  Şiir dünya edebiyatında olduğu gibi Zaza edebiyatında da çok önemli bir yere sahiptir. Şiir tarihi, eski kavimlerin şölenlerinde dans ve müzik ile başlamış ve günümüze kadar çeşitli türlerde, yapılarda gelmiştir. Milattan önce 3000 yıllarında ölümsüzlüğün peşine düşen k...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Kurdish
  Authors:
  Ece, Emre;
  Publisher: Yaşayan Diller Enstitüsü

  Bu çalışmada Mardin'in Derik ilçesi ve onun civar köyleri esas alınmıştır. Tezde kullanılan metod ve teknik hakkında bilgilerin aktarıldığı birinci bölüm hariç, çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde çalışma sahası tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde yör...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Kurdish
  Authors:
  Candan, Mesut;
  Publisher: Yaşayan Diller Enstitüsü

  ÖZETSiverek geçmişten günümüze bölgedeki özel bir yerdir. Siverek'in önemi veözelliği onun tarih, coğrafya ve kültüründen gelmektedir. Siverek birçok kadimmedeniyetin yurdu olmuş ve bünyesinde birçok din ve mezhebi barındırmıştır.Siverek topraklarında birbirinden f...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Kurdish
  Authors:
  Tosun, Türkan;
  Publisher: Yaşayan Diller Enstitüsü

  Bu tezde Nûbihar Dergisİ'nde çocuklar için hazırlanan çocuk bölümüincelenmiştir. Bu dergideki tüm yazı, fotoğraf ve çizimler çocuk edebiyatı açısındananaliz edilmiştir. Amaç bu derginin Kürt çocuk edebiyatı açısından rolünü ve dergideçocuklar için yer alan bu çalış...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Kurdish
  Authors:
  Suvağci, İlyas;
  Publisher: Muş Alparslan Üniversitesi
  Country: Turkey

  anemon Kürt çocuk edebiyatının temeli; iki dilli klasik sözlükler, dini çocuk eserleri, Kürt folkloru ve tercümelere dayanır. Bu edebiyatın son dönem temsilcileri üzerinde çok az çalışma yapılmıştır. Bizler de bu çalışmamızda bu kuşağın son dönem temsilcilerden olan B. ...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Kurdish
  Authors:
  Buran, Eşref;
  Publisher: Yaşayan Diller Enstitüsü

  Fıkra, Kürt Halk Edebiyatının en yaygın ve yaşayan türlerinden biridir. Fıkra kelimesi her ne kadar gülme eylemini çağrıştırsa da bu türün detaylarına inildiğinde fıkranın gülmeyle birlikte; acı, üzüntü, kaygı, ölüm, korku gibi bütün insani duygu ve düşünceleri barındır...

 • publication . Other literature type . 2021
  Open Access Kurdish
  Authors:
  El Ayari, Sarra; Zribi-Hertz, Anne; Soare, Elena;
  Publisher: Structures formelles du langage
491 research outcomes, page 1 of 50