Filters (2)
Download Results
97,245 research outcomes, page 1 of 9,725
 • publication . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Trachtulcová, Šárka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce výrobní haly. Hala má dvě lodě. Rozpětí hlavní lodi je 30 metrů, rozpětí vedlejší lodě je 15 m. Hala je dlouhá 90 metrů. Nosný systém je tvořený příčnou vazbou složenou ze 3 vetknutých sloupů a na ně d...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Vrána, Michal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá návrhem aktivní zátěže pro nastavování bodu maximálního výkonu FV panelu a zatěžováním panelu dle definovaných parametrů za účelem měření účinnosti a stanovení vlastností FV panelu. This thesis describes the design of the active load for adjusting t...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Urban, Petr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se zabývá informačními systémy, popisuje dostupné inovace aplikovatelné u zavedených informačních systémů. Popisuje metody vhodné k testování efektivnosti informačních systémů. Vlastní řešení diplomové práce obsahuje aktuální stav zvoleného informačního ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Kopečný, Libor;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce je zaměřena na vysvětlení problematiky nekonvenční technologie obrábění abrazivním vodním paprskem. Úvodní kapitoly pojednávají a rozebírají jednotlivé techniky a metody dělení vodním paprskem. Poté se následující text věnuje detailnímu popisu samot...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Macháčková, Petra;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout design ponorného pozorovacího plavidla. Najít inovativní přístup k navrhování a modernizaci v oblasti designu zvoleného tématu. Tato práce ukazuje kreativitu autora a schopnost splnit požadované zadání v určené době s odpovíd...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Kadrnka, Petr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Olověné akumulátory jsou nejběžněji používanými elektrochemickými zdroji proudu. Olověný akumulátor je nejstarším typem sekundárních článků. Velké využití mají u hybridních elektrických vozidel (HEV), kde pracují v různých režimech provozu vozidla. S tím souvisí i změny...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Vyškovský, Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Předmětem a cílem této diplomové práce je identifikace a prevence chyb při montáži klimatizačních sestav v automobilovém průmyslu. Diplomová práce byla zpracována ve spolupráci s firmou Halla Visteon Climate Control v Novém Jičíně. V teoretické části jsou detailně rozeb...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Moravec, Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce řeší "Univerzitní kampus Bohunice - Stavebně technologický projekt". Jedná se o dva objekty A32 o 2 podzemních a 3 nadzemních podlažích a objekt A31 o 1 podzemním a 3 nadzemních patrech. Diplomová práce zahrnuje: výkopové práce, založení na pilotách...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Mendoza, Marc;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  Country: Czech Republic

  The presence and pre-eminence of settlers from the Northern Aegean world in early Hellenistic Bactria-Sogdiana have been tacitly accepted by scholars since Robert’s paper in 1968. The present article challenges the idea which backs up this assumption and also provides s...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Čech, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce pojednává o konstrukci čtyřdobého spalovacího motoru pro silniční motocykl do objemu 250 cm3. Jelikož se jedná o silniční motocykl, je v úvodu nastíněna legislativa ČR pro danou kategorii. Dále jsou formou rešerše rozebrány soudobé motory podobné koncepc...

  Add to ORCIDorcid
97,245 research outcomes, page 1 of 9,725